Scheldestromen

Introductie

In de afgelopen jaren zijn er op verschillende vlakken stappen gezet om de samenwerking tussen de verschillende Zeeuwse overheden beter vorm te geven. Zo is ook de samenwerking in de lobby richting Den Haag en Brussel één van de aandachtspunten geweest. De lobby heeft zich voornamelijk gericht op de structuurversterking van de regio, maar ook onderwerpen in het sociaal- en financieel domein zijn ter hand genomen. Om alle onlangs aangetreden gemeenteraden en colleges te informeren over deze samenwerking, is deze nieuwsbrief opgesteld met de volgende onderdelen:

– Voorstellen van het Zeeuwse lobbyistenteam

– Recente resultaten lobbytrajecten

– Werkbezoek Robbert de Groot (PV Brussel)

– De introductie van de Zeeuwse Dynamische Lobby Agenda (DLA)

 

Zie gekoppeld bestand voor het volledige nieuwbericht.

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN   Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag ...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap...

Brandbrief aan het Rijk tegen zout Volkerak-Zoommeer

Nieuws Meer dan 120 organisaties en bedrijven uit het zuidwesten van Nederland die zich hebben georganiseerd in het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoomme...

AWP Zeeland TEGEN zout Volkerak!

Opinie Als de maatschappelijke druk zo groot is, waarom verwijzen overheden dan de plannen voor een zout Volkerak-Zoommeer nog niet naar de prullenbak? Ruim ...