Scheldestromen

Voorzitter,

Het verloop van deze formatie heb ik uitgebreid besproken in de AV van 9 mei jl.
Ik zal dat niet herhalen. Volgens mij was het helder. Voor alle duidelijkheid, eens maar nooit weer. De preformateur heeft aangetoond dat het wel snel kon.
Naar mijn mening is er voldoende deskundigheid binnen de AV om dat de volgende keer zelf te doen.
Dan nu het voorstel wat voor ligt. Ik lees de analyse van de preformateur er nog maar eens op na. Partijen zullen water bij de wijn moeten doen. Het vergt een andere rol van het beoogde DB-lid en van de fractie. Enkele fracties hebben daar weinig vertrouwen in. De kiezer heeft gesproken en de partijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen.
De PvZ heeft aangegeven meer keuzes te hebben dan waarmee de formateur in eerste instantie mee kwam. Er waren nog wel 6 andere keuzes mogelijk. Ik had graag gehoord wat die andere keuzes waren.
Nu blijft het een grijs gebied. Niet alleen op Tholen, maar dankzij de PvZ voor heel Zeeland. U weet hoe ik over grijze gebieden denk.
De gedoogsteun van de AWP was voor één van de andere opties. Niet voor deze beoogde coalitie. Dat heeft de preformateur dan verkeerd begrepen. Hij heeft ook vele gesprekken moeten voeren en daarbij is het mogelijk dat een notitie in het verkeerde dossier kan komen.
Dan het akkoord. Stijging van de lasten met 1 a 2 %. Exclusief de inflatie. Deze week werd bekend dat de inflatie 2,9 % is. Hoe gaat het nieuwe DB daar mee om. 1 of 2 % stijging? Beetje vaag. Graag wat meer duidelijkheid over de stijging van de tarieven.

Voorzitter,

Met de keuze van vandaag moeten we 4 jaar vooruit kunnen. Er is een meerderheid, hetzij gering. Er mogen geen kikkers uit de kruiwagen springen. Er moeten belangrijke keuzes gemaakt worden op het gebied van klimaat, veiligheid, droogte, maar ook wateroverlast. Vasthouden aan de kerntaken, maar ook flexibel kunnen zijn als er meekoppelkansen zijn. Dat vergt een stabiel DB. 4 jaar lang.

Ik wens het nieuwe DB sterkte toe bij hun werkzaamheden en veel succes voor volgens de preformateur deze kansrijke coalitie.

Lou Waterman

Fractievoorzitter AWP

6 juni 2019

Inbreng AV 9 mei 2019

Opinie 20 maart verkiezingen  5 april; eerste nieuwsbrief  Nadere toelichting op het formatiegesprek, dhr. Eppie Klein aan het werk. Op 12 en 13 april de e...

Proef met zonnepanelen op Zeeuwse dijken. Zien we straks glas in plaats van gras?

Nieuws Waterschap Scheldestromen gaat meewerken aan een proef met zonnepanelen op dijken. Deze komen in de loop van dit jaar op de binnendijk van de Spuikom ...

Bedankt dijkgraaf, voor het beheren van ons water

Opinie Komende maand stemmen we niet alleen voor de provincie, maar ook voor de waterschapsverkiezingen. Nynke breekt een lans voor dit ,,wormvormige aanhang...

Interview, Lou Waterman - Waterforum Magazine

Nieuws Intro Waterkwaliteit is een van de speerpunten bij de komende Waterschapsverkiezingen. De aanjager hiervan is de Europese Kaderrichtlijn Water. Diezel...

Algemene Waterschapspartij eist onderzoek naar scheefgroei waterschapsheffingen

Nieuws Den Haag, 14 december 2018 “Er moet dringend onderzoek komen naar de scheefgroei in de lastenverdeling voor waterschapsbelastingen.” Dat zegt Ron ...

Lou Waterman lijsttrekker AWP Zeeland

Nieuws Tijdens de ledenvergadering is de lijst samengesteld voor de waterschapverkiezingen van Waterschap Scheldestromen op 20 maart 2019. Lijsttrekker is ge...