Scheldestromen

Voorzitter,

Het verloop van deze formatie heb ik uitgebreid besproken in de AV van 9 mei jl.
Ik zal dat niet herhalen. Volgens mij was het helder. Voor alle duidelijkheid, eens maar nooit weer. De preformateur heeft aangetoond dat het wel snel kon.
Naar mijn mening is er voldoende deskundigheid binnen de AV om dat de volgende keer zelf te doen.
Dan nu het voorstel wat voor ligt. Ik lees de analyse van de preformateur er nog maar eens op na. Partijen zullen water bij de wijn moeten doen. Het vergt een andere rol van het beoogde DB-lid en van de fractie. Enkele fracties hebben daar weinig vertrouwen in. De kiezer heeft gesproken en de partijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen.
De PvZ heeft aangegeven meer keuzes te hebben dan waarmee de formateur in eerste instantie mee kwam. Er waren nog wel 6 andere keuzes mogelijk. Ik had graag gehoord wat die andere keuzes waren.
Nu blijft het een grijs gebied. Niet alleen op Tholen, maar dankzij de PvZ voor heel Zeeland. U weet hoe ik over grijze gebieden denk.
De gedoogsteun van de AWP was voor één van de andere opties. Niet voor deze beoogde coalitie. Dat heeft de preformateur dan verkeerd begrepen. Hij heeft ook vele gesprekken moeten voeren en daarbij is het mogelijk dat een notitie in het verkeerde dossier kan komen.
Dan het akkoord. Stijging van de lasten met 1 a 2 %. Exclusief de inflatie. Deze week werd bekend dat de inflatie 2,9 % is. Hoe gaat het nieuwe DB daar mee om. 1 of 2 % stijging? Beetje vaag. Graag wat meer duidelijkheid over de stijging van de tarieven.

Voorzitter,

Met de keuze van vandaag moeten we 4 jaar vooruit kunnen. Er is een meerderheid, hetzij gering. Er mogen geen kikkers uit de kruiwagen springen. Er moeten belangrijke keuzes gemaakt worden op het gebied van klimaat, veiligheid, droogte, maar ook wateroverlast. Vasthouden aan de kerntaken, maar ook flexibel kunnen zijn als er meekoppelkansen zijn. Dat vergt een stabiel DB. 4 jaar lang.

Ik wens het nieuwe DB sterkte toe bij hun werkzaamheden en veel succes voor volgens de preformateur deze kansrijke coalitie.

Lou Waterman

Fractievoorzitter AWP

6 juni 2019

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN   Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag ...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap...

Brandbrief aan het Rijk tegen zout Volkerak-Zoommeer

Nieuws Meer dan 120 organisaties en bedrijven uit het zuidwesten van Nederland die zich hebben georganiseerd in het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoomme...

AWP Zeeland TEGEN zout Volkerak!

Opinie Als de maatschappelijke druk zo groot is, waarom verwijzen overheden dan de plannen voor een zout Volkerak-Zoommeer nog niet naar de prullenbak? Ruim ...