Scheldestromen

20 maart verkiezingen 

5 april; eerste nieuwsbrief 
Nadere toelichting op het formatiegesprek, dhr. Eppie Klein aan het werk.
Op 12 en 13 april de eerste gesprekken met de fractievoorzitters.
De wensen en verwachtingen worden geïnventariseerd.
Op 13 april vond mijn gesprek plaats, wat op mij positief overkwam en mij het idee gaf dat er voortvarend gewerkt zou worden aan een nieuw college.

20 april; tweede nieuwsbrief 
Mijn enthousiasme op een snel formatieakkoord werd al wat minder bij de tweede nieuwsbrief. Veel woorden maar weinig concrete informatie. 26 april zou het eerste coalitieoverleg plaatsvinden. Maar met wie was nog niet duidelijk.

22 april; persbericht.
Gelijktijdig naar AV en de pers. Mijns inziens jammer.  Nog net eerst de mail gelezen voordat het tot mij kwam via de digitale media. Prima dat daar de namen van de partijen genoemd werden, maar ook al gelijk de namen van de beoogde DB leden? Is dit de taak van de informateur? Volgens mij niet. Een eer voor de genoemden, een blamage voor degenen die het niet worden.

29 april; derde nieuwsbrief
Problemen over het concept waterschapsakkoord? Breder gedragen coalitiesamenstelling? Naar het hoe en waarom kunnen we maar gissen. We kennen nog steeds het concept akkoord niet.
Overigens werd deze nieuwsbrief ontvangen op 30 april. Bijna overbodig, want ik had het al in de krant gelezen. Weer een communicatiefoutje? Het persbericht was uitgebreider dan de nieuwsbrief. Hierin was sprake van te grote tegenstellingen in de verkiezingsprogramma’s. Was dat op 12 en 13 april nog niet bekend? Hoe kan een informateur een voorstel doen wat gebaseerd is op een draagkracht van 15 leden? Geen meerderheid. Wat ook al gezien was door de heer Weststrate, gezien zijn reactie in de Tholense Bode.  “Het is maar de vraag of dit voorstel van informateur Klein gedragen wordt. Ik vrees er voor”

Maar op 6 mei, bijna 14 dagen later, geeft de heer Weststrate duidelijkheid. Geen informateur maar een pre-formatie. Heeft het voorgestelde DB van de informateur nog kans van slagen? Ik dacht dat we gezien de nieuwsbrieven en persberichten die periode wel gehad hadden. Weer nieuwe gesprekken.
Volgens mij moet het concept waterschapsakkoord toch duidelijk genoeg zijn. Overigens wanneer krijgen wij dat als AV?
Er is zicht op het eindadvies. 19 mei moet het klaar zijn. Dan weer een informateur of gelijk de formateur?
Voorzitter, naar mijn mening is kostbare tijd verloren gegaan. We zijn dan twee maanden verder na de verkiezingen. Met pijn en moeite blijven we binnen de wettelijke periode van 3 maanden, tenminste dat hoop ik.

Geen verdere spelletjes meer, de heer Weststrate weet hoe die gespeeld worden. Misschien waren de afspraken die gemaakt waren toch nog niet zo slecht. De eerste poging is gestrand, laat nu een andere partij maar het voortouw nemen, dan komt er misschien wel schot in een formatie die op een meerderheid kan rekenen.
Instellen van een informateur. Mooie poging om het eens anders te doen. Voor mij niet voor herhaling vatbaar.
Inmiddels een goed gesprek gehad met de pre-formateur. Alle hoop dat het nu wel snel en goed geregeld gaat worden.

Lou Waterman
Fractievoorzitter AWP Zeeland

Aanpassing belastingstelsel waterschappen terug bij af

Nieuws Een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen is van de baan, vanwege een gebrek aan draagvlak. Op 11 oktober bekijkt de Ledenraad van de Unie van ...

Inbreng AV 6 juni 2019

Opinie Voorzitter, Het verloop van deze formatie heb ik uitgebreid besproken in de AV van 9 mei jl. Ik zal dat niet herhalen. Volgens mij was het helder. Voo...

Proef met zonnepanelen op Zeeuwse dijken. Zien we straks glas in plaats van gras?

Nieuws Waterschap Scheldestromen gaat meewerken aan een proef met zonnepanelen op dijken. Deze komen in de loop van dit jaar op de binnendijk van de Spuikom ...

Bedankt dijkgraaf, voor het beheren van ons water

Opinie Komende maand stemmen we niet alleen voor de provincie, maar ook voor de waterschapsverkiezingen. Nynke breekt een lans voor dit ,,wormvormige aanhang...

Interview, Lou Waterman - Waterforum Magazine

Nieuws Intro Waterkwaliteit is een van de speerpunten bij de komende Waterschapsverkiezingen. De aanjager hiervan is de Europese Kaderrichtlijn Water. Diezel...

Algemene Waterschapspartij eist onderzoek naar scheefgroei waterschapsheffingen

Nieuws Den Haag, 14 december 2018 “Er moet dringend onderzoek komen naar de scheefgroei in de lastenverdeling voor waterschapsbelastingen.” Dat zegt Ron ...