Scheldestromen

inloopavond aanleg fietspad Kloetingseweg 2e fase en omvorming fietspad Goesestraatweg
Medio half mei start het waterschap met de aanleg van een fietspad langs de Kloetingseweg  tussen de spoorlijn van de Stoomtrein Goes-Borsele en de Goesestraatweg bij Goes. Om de  aanleg van dit fietspad mogelijk te maken wordt de rijbaan van de Kloetingseweg in zuidelijke richting verschoven. Gelijktijdig met de verschuiving worden onderhoudswerkzaamheden op de rijbaan uitgevoerd. Op maandag 9 mei organiseren we een inloopavond. U kunt vanaf 19.00 uur binnenlopen in dorpshuis Versvliet, Van de Plasschestraat 33 in ’s-Heer Abtskerke.  Tot uiterlijk 21.00 uur vertellen wij u over het tracé van het fietspad en de werkzaamheden.  Waterschapsbestuurder Rian de Feijter-de Feijter, waterschapmedewerkers betrokken bij de uitvoering en de aannemer zijn tijdens deze avond aanwezig om uw vragen te beantwoorden.  Daarnaast is de gemeente Goes op deze avond vertegenwoordigd om de werkzaamheden op het fietspad aan de westkant van de Goesestraatweg toe te lichten. Dit fietspad wordt tussen de aansluiting met de Kloetingseweg en de Nansenbaan omgevormd naar in een twee richtingen te berijden fietspad. Het waterschap voert dit werk uit namens de gemeente. De werkzaamheden aan beide fietspaden worden achter elkaar aangepakt en uiterlijk 29 juli afgerond.

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN   Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag ...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap...

Brandbrief aan het Rijk tegen zout Volkerak-Zoommeer

Nieuws Meer dan 120 organisaties en bedrijven uit het zuidwesten van Nederland die zich hebben georganiseerd in het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoomme...

AWP Zeeland TEGEN zout Volkerak!

Opinie Als de maatschappelijke druk zo groot is, waarom verwijzen overheden dan de plannen voor een zout Volkerak-Zoommeer nog niet naar de prullenbak? Ruim ...