Scheldestromen

Kinderen strijden tegen het water

Waterschap organiseert Battle of the Beach voor kinderen uit groep 6 uit Vlissingen

Waterschap Scheldestromen organiseert maandag 4 juli de Battle of the Beach op het Nollestrand in Vlissingen. Wie bouwt het sterkste zandkasteel? Daar draait het om bij de Battle of the Beach. Bijna 200 kinderen strijden tegen het water en tegen elkaar. Om 12.45 uur geeft portefeuillehouder Bert de Smet het startsein. Een uur lang worden er zandkastelen gebouwd op het Nollestrand in Vlissingen.

Rond 14.30 uur wordt het winnende team aakt.

Tijdens de Battle bouwen kinderen uit groep 6 een zo sterk mogelijk zandkasteel. Het team dat het zandkasteel bouwt dat het langst blijft staan bij vloed, wint de wedstrijd. Als voorbereiding krijgen kinderen tijdens een gastles uitleg over de kracht van het water en de bescherming hiertegen.
Ons water leren kennen Veel Nederlanders zijn zich niet bewust dat een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt. Om te voorkomen dat ons land overstroomt zijn er honderden kilometers dijken en duinen aangelegd langs de Nederlandse kust.
Waterschappen, rijksoverheid, provincies en bedrijven uit de watersector, zoals Van Oord willen op deze manier kinderen bewust maken wat het betekent om onder de zeespiegel te leven. Door de Battle of the Beach leren kinderen de kracht van het water kennen.
Landelijk evenement De Battle of the Beach is een evenement dat dit jaar langs de hele Nederlandse kust plaatsvindt: van Zeeland tot op de Wadden. In totaal zijn er zes battles waarvan er vier op 4 juli plaatsvinden.

Meer informatie over de locaties, tijden en contactgegevens van de Battle of the Beach is te vinden op www.battleofthebeach.nl.

 

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN   Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag ...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap...

Brandbrief aan het Rijk tegen zout Volkerak-Zoommeer

Nieuws Meer dan 120 organisaties en bedrijven uit het zuidwesten van Nederland die zich hebben georganiseerd in het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoomme...

AWP Zeeland TEGEN zout Volkerak!

Opinie Als de maatschappelijke druk zo groot is, waarom verwijzen overheden dan de plannen voor een zout Volkerak-Zoommeer nog niet naar de prullenbak? Ruim ...