Scheldestromen

Knokken om afwentelen kosten te voorkomen

Het bestuur van waterschap Zuiderzeeland heeft op 8 september 2011 indringend gesproken over de verdeling van alle kosten over de verschillende belangengroepen. De Algemene Waterschapspartij heeft zich daarbij opgeworpen als de vergetenwoordiger van de belangen van alle bewoners van de stad. De politieke partijen CDA, CU, VVD en PvdD blijven vaag “voor het algemeen belang” (bla bla bla), terwijl de fracties namens de boeren (Ongebouwd; Werk aan Water Flevoland) en Natuur (Water, Wonen en Natuur; Bosschap) de buit verdelen. Lees: de kosten verschuiven richting met name de inwoners en bedrijven in Almere en Lelystad. Huiseigenaren betalen nu al dubbel, en als de plannen doorgaan, wordt dat alleen maar meer.

En waarom? Omdat de boeren van Nederland massaal klagen over de oude verdelingssystematiek, en staatssecretaris Atsma en de Unie van Waterschappen vooral luisteren naar degene die het hardst schreeuwt. De Algemene Waterschapspartij moet teleurgesteld constateren dat feiten er nauwelijks meer toe doen. De oude methodiek geeft eigenlijk alleen problemen in de toekomst,in Delfland, voor slechts zo’n 1000 boeren. Verder niet. En daar moet de rest van Nederland (flink) meer voor gaan betalen.

De AWP wil een objectieve, eenvoudige en robuuste systematiek voor de kostenverdeling. De voorstellen vanuit de Unie van Waterschappen bieden dat helaas niet. Lees de recente brief met de standpunten van de Algemene Waterschapspartij.

Is dat alles? Nee, helaas. Het kabinet wil de burgers hun stemrecht voor de waterschappen afnemen. Zie een recente blog van een AWP-college in Delfland hierover. Dat afpakken betekent dat de burger nog minder invloed heeft op de verdeling van de kosten. Rara waar dan de rekening naar toe gaat? Precies, weer de burger.

Pikt u dat? Steun de AWP en laat uw politieke partij weten dat er in de Tweede Kamer tegengas moet worden gegeven….

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN   Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag ...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap...

Brandbrief aan het Rijk tegen zout Volkerak-Zoommeer

Nieuws Meer dan 120 organisaties en bedrijven uit het zuidwesten van Nederland die zich hebben georganiseerd in het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoomme...

AWP Zeeland TEGEN zout Volkerak!

Opinie Als de maatschappelijke druk zo groot is, waarom verwijzen overheden dan de plannen voor een zout Volkerak-Zoommeer nog niet naar de prullenbak? Ruim ...