Scheldestromen

Tijdens de ledenvergadering is de lijst samengesteld voor de waterschapverkiezingen van Waterschap Scheldestromen op 20 maart 2019.

Lijsttrekker is geworden de heer Lou Waterman uit Oost Souburg, huidig AV lid van het waterschap.

2e Mw. Cathrien Kole Wemeldinge
3e Hr. Glenny Davidse Nieuwdorp
4e Mw. Marina Eckhardt Vogelwaarde

De speerpunten van de Algemene Waterschapspartij zijn:

– Voor onze kinderen : want ook zij hebben recht op droge voeten en schoon water

– Mensen echt serieus nemen: want de AWP wil dat het waterschap naar u luistert

– Hoosbuien en wateroverlast slim aanpakken: want de AWP wil dat de gevolgen van hoosbuien binnen de perken blijven

– Geen viezigheid in het water: want de AWP gaat voor gezond water voor mens en natuur

– Plezier met water: want de AWP wil dat mensen kunnen genieten van water

 

Link: https://www.de-faam.nl/nieuws/algemeen/570848/lou-wateman-lijsttrekker-awp-zeeland-

Aanpassing belastingstelsel waterschappen terug bij af

Nieuws Een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen is van de baan, vanwege een gebrek aan draagvlak. Op 11 oktober bekijkt de Ledenraad van de Unie van ...

Inbreng AV 6 juni 2019

Opinie Voorzitter, Het verloop van deze formatie heb ik uitgebreid besproken in de AV van 9 mei jl. Ik zal dat niet herhalen. Volgens mij was het helder. Voo...

Inbreng AV 9 mei 2019

Opinie 20 maart verkiezingen  5 april; eerste nieuwsbrief  Nadere toelichting op het formatiegesprek, dhr. Eppie Klein aan het werk. Op 12 en 13 april de e...

Proef met zonnepanelen op Zeeuwse dijken. Zien we straks glas in plaats van gras?

Nieuws Waterschap Scheldestromen gaat meewerken aan een proef met zonnepanelen op dijken. Deze komen in de loop van dit jaar op de binnendijk van de Spuikom ...

Bedankt dijkgraaf, voor het beheren van ons water

Opinie Komende maand stemmen we niet alleen voor de provincie, maar ook voor de waterschapsverkiezingen. Nynke breekt een lans voor dit ,,wormvormige aanhang...

Interview, Lou Waterman - Waterforum Magazine

Nieuws Intro Waterkwaliteit is een van de speerpunten bij de komende Waterschapsverkiezingen. De aanjager hiervan is de Europese Kaderrichtlijn Water. Diezel...