Scheldestromen

Marina Eckhardt (35) uit Vogelwaarde is de nieuwe Voorzitter van het bestuur van AWP Zeeland. Tijdens de fractievergadering van 19 november werd zij unaniem verkozen tot opvolger van Cathrien Kole, die de partij heeft verlaten.

De overige bestuursleden zijn Lou Waterman uit Oost-Souburg (penningmeester) en Jos Hoeijmakers uit Zonnemaire (secretaris). Waterman is tevens fractievoorzitter en vertegenwoordigd de AWP in de Algemene Vergadering van waterschap Scheldestromen. Kole verliet de Algemene Waterschapspartij al enige tijd geleden omdat zij zich niet meer kon vinden in de toekomstvisie van de partij.

De partij wil in 2023 meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen omdat zij zien dat steeds meer beleid op het gebied van onder andere klimaatadaptatie en zuiveringssystemen via de Omgevingswet verschuiven naar de Provincie.

“Als je invloed wil blijven uitoefenen op het beleid van de meest primaire waterschapstaken, zal je moeten meebewegen met deze verschuiving van de ene bestuurslaag naar de andere. De Algemene Waterschapspartij is hierin onafhankelijk en niet verbonden aan een landelijke partij in de Eerste of Tweede kamer. Hierdoor kunnen wij ons volledig inzetten voor de zaken die in Zeeland spelen zonder invloed van buiten- of bovenaf. Wij zijn een landelijke partij, die enkel actief is in het middenbestuur; waterschap en provincie. Hierin zijn wij uniek.” ~Marina Eckhardt.

 

Tekst AWP Algemene Vergadering Waterschap Scheldestromen 3 juni 2021

Nieuws Voorzitter, Geachte heer Steijaert, Beste Dennis en de andere DB leden. U doet het weer, het is u weer gelukt. Het lijkt de Lidl wel. Voor de 9e keer ...

AWP Zeeland reageert op de Zeeuwse klimaatadaptatie strategie

Nieuws Introductie Op Zeeuws niveau werken alle overheden samen om te komen tot een Klimaat Strategie. De KasZ (Klimaatadaptatie strategie Zeeland) is in het...

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag watersc...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap...