Scheldestromen

In het oostelijk deel van de Ouwerkerkse Kreek en het uitwateringskanaal Duiveland-Oosterland de alg Dinoflagellaat Alexandrium ostenfeldii hebben geconstateerd. Uit voorzorg plaatsen we vrijdag 24 juni waarschuwingsborden in en om het oostelijk deel van de kreek.

Contact vermijden

Wij verzoeken u om contact door mens en dier met het water uit oostelijk deel van de kreek en het uitwateringskanaal Duiveland-Oosterland te vermijden. Ter plaatse geven we dit aan door waarschuwingsborden. Wij ontraden zwemmen af (ook voor uw huisdieren) en om daar te vissen. Bent u wel in contact gekomen met dit water dan is het toepassen van normale hygiëne zoals het wassen van de handen voldoende. Er is geen direct risico voor de volksgezondheid.

 

Maatregelen

Uit voorzorg plaatsen we rondom het oostelijke deel van de kreek en het uitwateringskanaal Duiveland-Oosterland op vrijdag 24 juni 2016 waarschuwingsborden om bewoners en toeristen te attenderen op de verslechterde waterkwaliteit. Daarnaast passen we de instellingen van het gemaal aan om meer beweging in het water te creëren waardoor de alg zich minder goed kan ontwikkelen/sneller afsterft. Verder nemen we geen extra maatregelen. Zodra de situatie weer verbetert, maken we deze maatregelen ongedaan en informeren we u hierover.

 

Alert

Vanwege de bloei van de alg Dinoflagellaat Alexandrium ostenfeldii in 2012, houden we het watersysteem rondom de Ouwerkerkse Kreek extra in de gaten. In de zomerperiode meten we wekelijks de waterkwaliteit. De alg is alleen in het oostelijk deel van de Ouwerkerkse Kreek en het uitwateringskanaal Duiveland-Oosterland waargenomen. In het overige deel van de Ouwerkerkse Kreek en buitendijks in de Oosterschelde is de alg niet waargenomen

 

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN   Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag ...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap...

Brandbrief aan het Rijk tegen zout Volkerak-Zoommeer

Nieuws Meer dan 120 organisaties en bedrijven uit het zuidwesten van Nederland die zich hebben georganiseerd in het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoomme...

AWP Zeeland TEGEN zout Volkerak!

Opinie Als de maatschappelijke druk zo groot is, waarom verwijzen overheden dan de plannen voor een zout Volkerak-Zoommeer nog niet naar de prullenbak? Ruim ...