Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen gaat meewerken aan een proef met zonnepanelen op dijken. Deze komen in de loop van dit jaar op de binnendijk van de Spuikom bij Ritthem. Het gaat om een van de twee landelijke proeflocaties. De andere is de Knardijk op Flevoland, bij waterschap Zuiderzeeland.

De waterschappen zijn volop bezig met een onderzoek naar welke bijdrage zij kunnen leveren aan het Klimaatakkoord en het opwekken van duurzame energie. Zeeland moet vóór 2030 1800 megawatt aan windmolens, zonnepanelen en energie uit water erbij zien te krijgen. Ter vergelijking: op dit moment is 632 megawatt aan duurzame energie in de provincie opgesteld.

Locaties
Waterschap Scheldestromen realiseert zich dat het veel terreinen heeft (dijken, wegen, oppervlaktewater, installaties) die ook beschikbaar kunnen worden gesteld voor de opwekking van duurzame energie. Zo zijn er 20 locaties in beeld waar zonnepanelen kunnen worden geplaatst, waaronder rioolwaterzuiveringen, voormalige stortplaatsen, brede wegbermen en boven parkeerterreinen.
Daarnaast wordt al langer gedacht aan proeven met drijvende zonnepanelen op het water, in de spuikommen van Ritthem en Bath. Nieuw is dat nu ook wordt gekeken naar zonnepanelen op dijken. ,,Wij gaan daar bij Ritthem een proef mee uitvoeren”, zegt dagelijks bestuurder Gert van Kralingen. ,,In het kader van de paragraaf innovatie proberen we een combinatie te maken van zonnepanelen en dijken.”

De panelen mogen de dijk niet verzwakken. Integendeel zelfs. ,,De dijk moet er sterker van worden”, zegt Van Kralingen. ,,We hebben vanaf het begin gezegd: het moet op een slimme manier gebeuren. Het is niet de bedoeling om rekken neer te zetten zoals in het weiland. De zonnepanelen moeten onderdeel worden van de dijk. We zijn nu aan het zoeken hoe we dat het beste kunnen doen.”

Binnentaluds
De proefprojecten worden uitgevoerd onder de hoede van een consortium van overheden en kennisinstellingen. Dat gebeurt onder aanvoering van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), het kenniscentrum van de waterschappen. Uit een vooronderzoek bleek vorig jaar al dat onder meer binnentaluds van zeedijken die niet op het noorden liggen in aanmerking komen voor zonne-energie.
Op de meest geschikte dijken is landelijk plaats voor 1500 hectare aan panelen. Dat is goed voor 2900 megawatt capaciteit aan zonne-energie. Het Zeeuwse waterschap heeft becijferd dat als 15 procent van zijn dijkoppervlakte wordt bedekt met zonnepanelen, dat Zeeland vrijwel voldoet aan zijn klimaat- en energiedoelstellingen. Met de opbrengst zouden in theorie 800.000 huishoudens van energie kunnen worden voorzien.

Bron: https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/proef-met-zonnepanelen-op-zeeuwse-dijken-zien-we-straks-glas-in-plaats-van-gras~a2211130/

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN   Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag ...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap...

Brandbrief aan het Rijk tegen zout Volkerak-Zoommeer

Nieuws Meer dan 120 organisaties en bedrijven uit het zuidwesten van Nederland die zich hebben georganiseerd in het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoomme...

AWP Zeeland TEGEN zout Volkerak!

Opinie Als de maatschappelijke druk zo groot is, waarom verwijzen overheden dan de plannen voor een zout Volkerak-Zoommeer nog niet naar de prullenbak? Ruim ...