Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen gaat meewerken aan een proef met zonnepanelen op dijken. Deze komen in de loop van dit jaar op de binnendijk van de Spuikom bij Ritthem. Het gaat om een van de twee landelijke proeflocaties. De andere is de Knardijk op Flevoland, bij waterschap Zuiderzeeland.

De waterschappen zijn volop bezig met een onderzoek naar welke bijdrage zij kunnen leveren aan het Klimaatakkoord en het opwekken van duurzame energie. Zeeland moet vóór 2030 1800 megawatt aan windmolens, zonnepanelen en energie uit water erbij zien te krijgen. Ter vergelijking: op dit moment is 632 megawatt aan duurzame energie in de provincie opgesteld.

Locaties
Waterschap Scheldestromen realiseert zich dat het veel terreinen heeft (dijken, wegen, oppervlaktewater, installaties) die ook beschikbaar kunnen worden gesteld voor de opwekking van duurzame energie. Zo zijn er 20 locaties in beeld waar zonnepanelen kunnen worden geplaatst, waaronder rioolwaterzuiveringen, voormalige stortplaatsen, brede wegbermen en boven parkeerterreinen.
Daarnaast wordt al langer gedacht aan proeven met drijvende zonnepanelen op het water, in de spuikommen van Ritthem en Bath. Nieuw is dat nu ook wordt gekeken naar zonnepanelen op dijken. ,,Wij gaan daar bij Ritthem een proef mee uitvoeren”, zegt dagelijks bestuurder Gert van Kralingen. ,,In het kader van de paragraaf innovatie proberen we een combinatie te maken van zonnepanelen en dijken.”

De panelen mogen de dijk niet verzwakken. Integendeel zelfs. ,,De dijk moet er sterker van worden”, zegt Van Kralingen. ,,We hebben vanaf het begin gezegd: het moet op een slimme manier gebeuren. Het is niet de bedoeling om rekken neer te zetten zoals in het weiland. De zonnepanelen moeten onderdeel worden van de dijk. We zijn nu aan het zoeken hoe we dat het beste kunnen doen.”

Binnentaluds
De proefprojecten worden uitgevoerd onder de hoede van een consortium van overheden en kennisinstellingen. Dat gebeurt onder aanvoering van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), het kenniscentrum van de waterschappen. Uit een vooronderzoek bleek vorig jaar al dat onder meer binnentaluds van zeedijken die niet op het noorden liggen in aanmerking komen voor zonne-energie.
Op de meest geschikte dijken is landelijk plaats voor 1500 hectare aan panelen. Dat is goed voor 2900 megawatt capaciteit aan zonne-energie. Het Zeeuwse waterschap heeft becijferd dat als 15 procent van zijn dijkoppervlakte wordt bedekt met zonnepanelen, dat Zeeland vrijwel voldoet aan zijn klimaat- en energiedoelstellingen. Met de opbrengst zouden in theorie 800.000 huishoudens van energie kunnen worden voorzien.

Bron: https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/proef-met-zonnepanelen-op-zeeuwse-dijken-zien-we-straks-glas-in-plaats-van-gras~a2211130/

Aanpassing belastingstelsel waterschappen terug bij af

Nieuws Een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen is van de baan, vanwege een gebrek aan draagvlak. Op 11 oktober bekijkt de Ledenraad van de Unie van ...

Inbreng AV 6 juni 2019

Opinie Voorzitter, Het verloop van deze formatie heb ik uitgebreid besproken in de AV van 9 mei jl. Ik zal dat niet herhalen. Volgens mij was het helder. Voo...

Inbreng AV 9 mei 2019

Opinie 20 maart verkiezingen  5 april; eerste nieuwsbrief  Nadere toelichting op het formatiegesprek, dhr. Eppie Klein aan het werk. Op 12 en 13 april de e...

Bedankt dijkgraaf, voor het beheren van ons water

Opinie Komende maand stemmen we niet alleen voor de provincie, maar ook voor de waterschapsverkiezingen. Nynke breekt een lans voor dit ,,wormvormige aanhang...

Interview, Lou Waterman - Waterforum Magazine

Nieuws Intro Waterkwaliteit is een van de speerpunten bij de komende Waterschapsverkiezingen. De aanjager hiervan is de Europese Kaderrichtlijn Water. Diezel...

Algemene Waterschapspartij eist onderzoek naar scheefgroei waterschapsheffingen

Nieuws Den Haag, 14 december 2018 “Er moet dringend onderzoek komen naar de scheefgroei in de lastenverdeling voor waterschapsbelastingen.” Dat zegt Ron ...