Scheldestromen

Verslag van de  Ledenvergadering vrijdag 28 november 2014

Aanvang 16.00 uur
Plaats: Waterschapsgebouw Kanaalweg 1 Middelburg 
Aanwezig: Lou Waterman (voorzitter), Wim van de Heijning, Ria Wilbrink, Jos Hoeijmakers (notulist)

Afwezig met kennisgeving: Cathrien Kole, Leo Boom, Co Eger

Agenda:
1 Opening
Voorzitter blikt terug op het overlijden van lijsttrekker Thea Horsmans in aug j.l. 
Thea was een bevlogen bestuurder en de laatste jaren met name voor de AWP. De  partij mist met haar inbreng en bijdrage aan de dagelijkse bestuursaangelegenheden  en haar bijdrage aan de verschillende commissies. Tijdens de  herdenkingsbijeenkomst voor Thea heeft de voorzitter Thea gememoreerd namens  de AWP. Al bij haar aanwezige partijstukken zijn door de voorzitter nadien  opgehaald.
Tijdens de introductie stellen de aanwezige leden zich aan elkaar voor.
2. Conceptlijst kandidaten  voor de waterschap verkiezingen van 18 maart 2015 ziet  er op dit moment als volgt uit: 
1. L.F. Waterman (Lou)  Oost Souburg
2. W. van de Heijning (Wim) Hulst
3. C. Kole (Cathrien) Wemeldinge
4. L. Boom (Leo) Burgh Haamstede
5. J. Hoeijmakers (Jos) Zonnemaire
6. R. Wilbrink – Leijen Heeneman (Ria) Westkapelle

7. J. Eger (Co) Zierikzee
Deze lijst is erg minimaal. Eenieder wordt verzocht na te denken wie er eventueel  (als lijstduwer) op de lijst wil staan.
De partij Zeeland Lokaal (in oprichting) overweegt om een tweetal lijstduwers te  leveren.
Met de waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen zal een lijstverbinding worden  aangegaan.
3. Verkiezingsprogramma (zie www.algemenewaterschapspartij.nl) 
De afdeling Zeeland had bij de vorige verkiezingen een apart A4tje waarop  lokale speerpunten stonden vermeld. (zie bijlage) Zo je er aanpassingen wilt is het  verzoek om die binnen een week naar de voorzitter te mailen. Wim heeft  aangegeven dat er een zin in moet komen over zoet water
4. Acties 
Voor de verkiezingen is weinig geld in kas. Het Waterschap komt ook dit keer met een verkiezingskrant, waarin de AWP een stukje van krijgt. Het plan is om in de week voor de verkiezingen (week 11 +- 10 maart 2015)  dat dan de leden in hun eigen lokale krant een A5je plaatsen met foto en heel kort de  speerpunten van de AWP.12 dec 14.00 uur uitleg software kieslijst: aanw Wim, Lou
6 jan 19.00 – 22.00uur: kieswijzer:  aanw  Wim, Lou
5. Volgende vergadering:   9 jan 16.00 uur waterschapsgebouw Middelburg
6 Rondvraag
7 Sluiting  17.15 uur

Belangrijke data.:

12 december: Instructiebijeenkomst verkiezingssoftware
De Kiesraad heeft in opdracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en  Koninkrijksrelaties speciaal software laten ontwikkelen ter ondersteuning van politieke partijen bij de kandidaatstelling. Met deze software is het mogelijk uw kandidatenlijst en alle andere formulieren die bij de verkiezingen nodig zijn aan te maken.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier in rechterkolom.
22 december 2014: Nieuwe partijen en belangengroeperingen die mee willen doen  aan de waterschapsverkiezingen moeten zich uiterlijk op deze datum hebben  geregistreerd.

6 januari 2015: stellingenconferentie als voorbereiding op het Kieskompas

2 februari 2015: De kandidaatlijsten en eventuele verklaringen over lijstverbindingen  moeten uiterlijk vóór 17.00 uur worden ingeleverd op het hoofdstembureau.

Eind februari 2015: gemeenten moeten de stempassen, de stemlokalen,  identificatieplicht de onderhandse volmachten en de kandidatenlijsten gereed hebben.

18 maart 2015: de verkiezingsdag en vanaf ongeveer 23.30 uur de voorlopige uitslag
(mogelijk alleen op partijniveau).

23 maart 2015: officiële uitslag van de verkiezingen worden bekend gemaakt.

Meer informatie vindt u op de site van de Kiesraad. Kieskompas

De waterschappen werken samen met Kieskompas om ervoor te zorgen dat de  kiezer aan de hand van dertig stellingen een advies krijgt welke partij het beste aansluit bij zijn opvattingen. De stellingen worden samen ontwikkeld met de zittende en nieuwe partijen. Tijdens de stellingenconferentie op dinsdag 6 januari 2015  worden de stellingen ontwikkeld voor het Kieskompas van ons waterschap. De avond  vindt plaats op het waterschapskantoor in Middelburg. Het begint om 19.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.30 uur.

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN   Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag ...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap...

Brandbrief aan het Rijk tegen zout Volkerak-Zoommeer

Nieuws Meer dan 120 organisaties en bedrijven uit het zuidwesten van Nederland die zich hebben georganiseerd in het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoomme...

AWP Zeeland TEGEN zout Volkerak!

Opinie Als de maatschappelijke druk zo groot is, waarom verwijzen overheden dan de plannen voor een zout Volkerak-Zoommeer nog niet naar de prullenbak? Ruim ...