Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen heeft vanmorgen (22 oktober) om 07.00 uur fase 1 van de dijkbewaking ingetrokken. Vannacht was de hoogst gemeten waterstand bij Vlissingen: NAP + 3,53 meter om 02.10 uur. Bij Roompot buiten is om 01.50 uur NAP + 3,20 meter bereikt. Medewerkers van het waterschap zijn woensdagmorgen al gestart met een inspectieronde langs de Ooster- en Westerschelde en de Noordzee om alle waterkeringente controleren op eventuele schades.

De waterstanden die vanmioddag verwacht worden blijven onder het waarschuwingspeil. Voor Vlisisngen wordt een waterstand van NAP +2.80 meter verwacht.

Dit is ruim onder het waarschuwingspeil van NAP + 3.30 meter.

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN   Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag ...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap...

Brandbrief aan het Rijk tegen zout Volkerak-Zoommeer

Nieuws Meer dan 120 organisaties en bedrijven uit het zuidwesten van Nederland die zich hebben georganiseerd in het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoomme...

AWP Zeeland TEGEN zout Volkerak!

Opinie Als de maatschappelijke druk zo groot is, waarom verwijzen overheden dan de plannen voor een zout Volkerak-Zoommeer nog niet naar de prullenbak? Ruim ...