Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen werkt volledig mee aan een eventueel alternatief tracé voor de nieuwe hoogspanningslijn bij Krabbendijke. Die verzekering heeft wethouder Jaap Sinke van de gemeente Reimerswaal gekregen van dijkgraaf Toine Poppelaars.In Krabbendijke heerst onrust over het feit dat de nieuwe 380kV-lijn dichterbij het dorp komt dan gepland.

Sommige bewoners vrezen gezondheidsrisico’s door de magnetische straling.

Bouwruimte

Eén van de redenen dat de lijn toch relatief dicht bij Krabbendijke komt te liggen, is de beperkte bouwruimte. Zo mag niet in de nabijheid van dijken gebouwd worden. In een in juli gezamenlijk ingediende motie die dinsdag werd bekrachtigd, spraken alle partijen van de gemeenteraad in Reimerswaal zich uit voor een gesprek waarin het waterschap wordt opgeroepen om wel mee te werken aan plaatsen van masten nabij de dijken.

Jaap Sinke liet weten dat het gesprek reeds is gevoerd. “Aan het waterschap zal het niet liggen, als het technisch mogelijk is, werken ze van harte mee.”

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN   Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag ...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap...

Brandbrief aan het Rijk tegen zout Volkerak-Zoommeer

Nieuws Meer dan 120 organisaties en bedrijven uit het zuidwesten van Nederland die zich hebben georganiseerd in het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoomme...

AWP Zeeland TEGEN zout Volkerak!

Opinie Als de maatschappelijke druk zo groot is, waarom verwijzen overheden dan de plannen voor een zout Volkerak-Zoommeer nog niet naar de prullenbak? Ruim ...