Scheldestromen

Nieuws en opiniestukken

Nieuwe voorzitter AWP Zeeland

Nieuws Marina Eckhardt (35) uit Vogelwaarde is de nieuwe Voorzitter van het bestuur van AWP Zeeland. Tijdens de fractievergadering van 19 november werd zij u......

Tekst AWP Algemene Vergadering Waterschap Scheldestromen 3 juni 2021

Nieuws Voorzitter, Geachte heer Steijaert, Beste Dennis en de andere DB leden. U doet het weer, het is u weer gelukt. Het lijkt de Lidl wel. Voor de 9e keer ......

AWP Zeeland reageert op de Zeeuwse klimaatadaptatie strategie

Nieuws Introductie Op Zeeuws niveau werken alle overheden samen om te komen tot een Klimaat Strategie. De KasZ (Klimaatadaptatie strategie Zeeland) is in het......

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag watersc......

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst......

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve......

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap......

Brandbrief aan het Rijk tegen zout Volkerak-Zoommeer

Nieuws Meer dan 120 organisaties en bedrijven uit het zuidwesten van Nederland die zich hebben georganiseerd in het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoomme......

AWP Zeeland TEGEN zout Volkerak!

Opinie Als de maatschappelijke druk zo groot is, waarom verwijzen overheden dan de plannen voor een zout Volkerak-Zoommeer nog niet naar de prullenbak? Ruim ......

Aanpassing belastingstelsel waterschappen terug bij af

Nieuws Een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen is van de baan, vanwege een gebrek aan draagvlak. Op 11 oktober bekijkt de Ledenraad van de Unie van ......

Inbreng AV 6 juni 2019

Opinie Voorzitter, Het verloop van deze formatie heb ik uitgebreid besproken in de AV van 9 mei jl. Ik zal dat niet herhalen. Volgens mij was het helder. Voo......

Inbreng AV 9 mei 2019

Opinie 20 maart verkiezingen  5 april; eerste nieuwsbrief  Nadere toelichting op het formatiegesprek, dhr. Eppie Klein aan het werk. Op 12 en 13 april de e......

Proef met zonnepanelen op Zeeuwse dijken. Zien we straks glas in plaats van gras?

Nieuws Waterschap Scheldestromen gaat meewerken aan een proef met zonnepanelen op dijken. Deze komen in de loop van dit jaar op de binnendijk van de Spuikom ......

Bedankt dijkgraaf, voor het beheren van ons water

Opinie Komende maand stemmen we niet alleen voor de provincie, maar ook voor de waterschapsverkiezingen. Nynke breekt een lans voor dit ,,wormvormige aanhang......

Interview, Lou Waterman - Waterforum Magazine

Nieuws Intro Waterkwaliteit is een van de speerpunten bij de komende Waterschapsverkiezingen. De aanjager hiervan is de Europese Kaderrichtlijn Water. Diezel......

Algemene Waterschapspartij eist onderzoek naar scheefgroei waterschapsheffingen

Nieuws Den Haag, 14 december 2018 “Er moet dringend onderzoek komen naar de scheefgroei in de lastenverdeling voor waterschapsbelastingen.” Dat zegt Ron ......

Lou Waterman lijsttrekker AWP Zeeland

Nieuws Tijdens de ledenvergadering is de lijst samengesteld voor de waterschapverkiezingen van Waterschap Scheldestromen op 20 maart 2019. Lijsttrekker is ge......

AWP Zeeland juicht Klimaatstraat Nieuwdorp toe

Nieuws Nieuwdorp droomt over een klimaatstraat De ogen in Zeeland zijn de komende jaren op Nieuwdorp gericht. De Prinses Margrietstraat en de Hertenweg moete......

Dijkateliers voor kustversterking Hansweert

Nieuws Dijkateliers voor kustversterking Hansweert Het waterschap organiseert op dinsdag 26 en woensdag 27 juni a.s. een aantal dijkateliers voor de omwonend......

Fractieoverleg AWP Zeeland met dijkgraaf Hr. T. Poppelaars

Nieuws Fractieoverleg op vrijdag 8 juni om 10.00 uur. Gebouw Waterschap Scheldestromen te Middelburg. ......

AWP Zeeland steunt motie Zuiveringsheffing

Nieuws AWP Zeeland steunt motie Zuiveringsheffing.  Onder het motto “De vervuiler betaalt,” spreekt Lou Waterman van AWP Zeeland zijn steun uit......

Het Zeeuwse lobbynieuws

Nieuws Introductie In de afgelopen jaren zijn er op verschillende vlakken stappen gezet om de samenwerking tussen de verschillende Zeeuwse overheden beter v......

AWP Zeeland Ledenvergadering 9 maart 2018

Nieuws UITNODIGING Ledenvergadering Vrijdag 9 maart 2018 Aanvang 16.00 uur Plaats: Waterschapsgebouw Kanaalweg 1 Middelburg kamer 1.16 Agenda: 1 Opening door......

Op initiatief van de provincie Zeeland, de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en waterschap Scheldestromen is een eerste inventarisatie gedaan naar de gevolgen van de Miljoenennota 2017 voor Zeeland.

Nieuws Op 20 september 2016 opende Koning Willem-Alexander het nieuwe werkjaar van het parlement met het uitspreken van de Troonrede 2016. Ook zijn de Miljoe......

Waterschap Scheldestromen maakt Gaternisse Kreek toekomstbestendig

Nieuws Waterschap Scheldestromen maakt Gaternisse Kreek toekomstbestendig Vanaf 8 augustus wordt de Gaternisse Kreek tussen Nummer Eén en Schoondijke toekom......

Waterschap start met onderhoud sloten

Nieuws Waterschap start met onderhoud sloten Waterschap Scheldestromen is begonnen met het onderhoud aan de sloten. Jaarlijks wordt het maaien gecombineerd m......

Het Waterschap heeft een uitvoerende taak op het gebied van kustveiligheid.

Nieuws Motie 1. over een niet op de agenda opgenomen onderwerp (art. 33 lid 4) de algemene vergadering van Waterschap Scheldestromen, bijeen op 7 juli 2016 O......

Kinderen strijden tegen het water   Waterschap organiseert Battle of the Beach voor kinderen uit groep 6 uit Vlissingen   

Nieuws Kinderen strijden tegen het water Waterschap organiseert Battle of the Beach voor kinderen uit groep 6 uit Vlissingen Waterschap Scheldestromen organi......

Veehouders, hoe kun je erfafspoeling voorkomen?

Nieuws Uitnodiging Veehouders, hoe kun je erfafspoeling voorkomen? Veel rundveehouders hebben vragen over de regelgeving inzake erfafspoeling. Welke regels z......

Ouwerkerkse Kreek en het uitwateringskanaal Duiveland-Oosterland de alg Dinoflagellaat Alexandrium ostenfeldii

Nieuws In het oostelijk deel van de Ouwerkerkse Kreek en het uitwateringskanaal Duiveland-Oosterland de alg Dinoflagellaat Alexandrium ostenfeldii hebben gec......

Informatiebijeenkomst watersysteem Walcheren

Nieuws Informatiebijeenkomst watersysteem Walcheren Op woensdag 13 juli organiseert waterschap Scheldestromen een informatiebijeenkomst over het watersysteem......

In Wolphaartsdijk legt waterschap Scheldestromen vanaf 17 mei een natuurvriendelijke oever (nvo) aan

Nieuws In Wolphaartsdijk legt waterschap Scheldestromen vanaf 17 mei een natuurvriendelijke oever (nvo) aan. Over een lengte van ongeveer een kilometer verbr......

Verslag Ledenvergadering maandag 29 februari 2016

Nieuws Verslag Ledenvergadering maandag 29 februari 2016 Lokatie: waterschapskantoor Middelburg Aanwezig: Cathrien Kole (voorzitter), Lou Waterman, Wim van d......

inloopavond aanleg fietspad Kloetingseweg 2e fase en omvorming fietspad Goesestraatweg

Nieuws inloopavond aanleg fietspad Kloetingseweg 2e fase en omvorming fietspad Goesestraatweg Medio half mei start het waterschap met de aanleg van een fiets......

AWP Zeeland Brede Kijk op Water

Nieuws BREDE KIJK OP WATER  AWP Zeeland lijst 9 Stellingen AWP 2015 De Algemene Waterschapspartij (AWP) is een landelijke partij die met een regionale lijst......

Verslag ledenvergadering AWP Zeeland d.d. 28 november 2014

Nieuws Verslag van de  Ledenvergadering vrijdag 28 november 2014 Aanvang 16.00 uur Plaats: Waterschapsgebouw Kanaalweg 1 Middelburg  Aanwezig: Lou Waterman......

de discussie over een zeesluis in de Nieuwe Waterweg heeft (positieve) gevolgen voor de Zeeuwse delta.

Nieuws De AWP Scheldestromen is zeer benieuwd naar de uitwerking van deze plannen, om de Zeeuwse delta weer te laten stromen. Een stromende delta past goed b......

Waterschap trekt fase 1 dijkbewaking in

Nieuws Waterschap Scheldestromen heeft vanmorgen (22 oktober) om 07.00 uur fase 1 van de dijkbewaking ingetrokken. Vannacht was de hoogst gemeten waterstand ......

Waterschap werkt mee aan bouw mast nabij dijk bij Krabbendijke

Nieuws Waterschap Scheldestromen werkt volledig mee aan een eventueel alternatief tracé voor de nieuwe hoogspanningslijn bij Krabbendijke. Die verzekering h......

Knokken om afwentelen kosten te voorkomen

Nieuws Het bestuur van waterschap Zuiderzeeland heeft op 8 september 2011 indringend gesproken over de verdeling van alle kosten over de verschillende belan......