Schieland en de Krimpenerwaard

Ger de Jonge

Geboren en getogen aan de waterkant en nog steeds actief watersporter. De liefde voor het water loopt as een blauwe draad door mijn familie. Werken aan water moet je ervaren, op en aan het water en soms in de klei of in de wei. HHSK beheert de diepste en intensief gebruikte polders, een prachtig veenweide gebied en een groot deel van de Rotterdamse agglomeratie. Een buitengewoon boeiend maar ook ingewikkeld gebied met stevige dijken en diepe polders. In de afgelopen 10 jaar heb ik mijn hart verpand aan het waterschap en met hart en ziel mijn rol in het bestuur ingevuld. Ervaring die ik graag doorgeef aan het enthousiast team AWP’ers dat voor u klaar staat.

Het waterschap is een functionele democratie met een wettelijke taak en heft een doelbelasting. Het doel is het borgen van de waterveiligheid, voldoende schoon en zoet water. Bij de uitvoering van haar taken raakt het waterschap soms dicht aan de belangen van de inwoners van het gebied. Naast het algemene belang dient het waterschap ook te waken voor de belangen van de individuele burgers. In de afgelopen 10 jaar in het bestuur van dit waterschap heb ik van nabij ervaren hoe belangrijk een zorgvuldige belangenafweging is. Het algemeen belang versus het private belang, het economisch belang versus het natuurbelang, lastige beslissingen met soms verstrekkende gevolgen, die vereisen niet alleen een zorgvuldige communicatie, maar ook een goede afstemming met de betrokkenen. Daarbij is niet alleen diepgaande technische kennis bij de medewerkers een vereiste maar ook goede kennis van het gebied en frequent contact met de inwoners en belanghebbenden.

Als senior manager in verschillende sectoren van het bedrijfsleven heb ik bedrijven opgestart, uitgebouwd, gereorganiseerd en (weer) winstgevend gemaakt. Ik ben gedreven en resultaatgericht en beschik over uitgebreid netwerk. Na 40 jaar in het bedrijfsleven heb ik 10 jaar geleden de overstap gemaakt naar een bestuurlijke functie, waarin opnieuw de inhoud een belangrijke rol speelt. Doelmatigheid en zorgvuldig omgaan met belastinggeld, acceptabele tarieven en een degelijke financiering (geen lasten doorschuiven) zijn daarbij voor mij vanzelfsprekende uitgangspunten.

Contactgegevens:

gerdejonge@algemenewaterschapspartij.nl