Schieland en de Krimpenerwaard

Hans van Zeijl

Geboren en getogen in Zoeterwoude als zoon van een tuinder met kassen en met daaromheen sloten die onderhouden moesten worden. Zo nam ik in mijn jeugd al kennis van het fenomeen polderbestuur  en Hoogheemraadschap.

Met een opleiding tot analytisch-chemisch analist, waarna ik bij Unilever Research werkte en HTS-chemie aan het van ’t Hof instituut in Rotterdam behaalde , heeft  water altijd mijn aandacht gehad. Toen ik daarna bij Rijkswaterstaat(RWS) met chemische en biologische monitoring aan de slag ging, was die belangstelling voor water dagelijkse kost.

Tegenwoordig houd ik me bij RWS vooral met waterhoogte, stroming, golven en afvoeren bezig. Ook meting van de verzilting maakt daar onderdeel vanuit, omdat in het Landelijk Meetnet  Water de zoutgehalten worden gemeten. Dagelijks heb ik te maken met zaken als klimaatverandering, zeespiegelstijging, chemie van het water en verzilting. Met de droogte van afgelopen zomer en najaar was de zorg voor kwalitatief juiste metingen een belangrijk aandachtspunt in mijn werk.

Ik ben gehuwd met Carla en mijn twee dochters staan inmiddels op eigen benen. Mijn belangstelling gaat daarnaast vooral uit naar mijn volkstuin, fietsen, wandelen en duiken (onder water dus).

Ik woon in Zoetermeer eigenlijk op het randje van het beheergebied van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK). Niet ver hier vandaan staat een paal (monumentje) dat het drielandenpunt van de hoogheemraadschappen aangeeft. Maar ook dit deel van Zoetermeer en directe omgeving heeft recht op vertegenwoordiging van hun burgers in het Algemeen Bestuur van HHSK.

De waterschappen in een heel oude bestuurslaag die van oudsher door de inwoners wordt geleid. Dat tegenwoordig vooral politieke partijen daarin een rol spelen vind ik minder juist daarom heb ik mij bij de politiek onafhankelijke AWP aangesloten met het motto “Niet Politiek maar wel deskundig”.  Ik stel mijn ervaring met water beschikbaar om u te vertegenwoordigen binnen HHSK.

Op 27 november 2019 ben ik benoemd als burgerlid voor de AWP HHSK.