Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Vallei en Veluwe

AWP Vallei en Veluwe

Circa 6 keer per jaar vergadert de steunfractie AWP Vallei en Veluwe onder leiding van Arja Span (voorzitter). De vergaderbijeenkomsten met de leden en Ron van Megen, lid Algemeen Bestuur/voorzitter van de advies commissie Financiën Bestuurlijke Aangelegenheden (FBA), Edith van de Meulen, lid Algemeen Bestuur en Rob Hermans/Arja Span, steunlid/commissielid, vinden plaats in Hoevelaken of Apeldoorn. 

Bekijk de website van Waterschap Vallei en Veluwe voor meer informatie http://www.vallei-veluwe.nl/

Op 20 april 2016 heeft het Algemeen Bestuur van waterschap Vallei en Veluwe het voorstel om Ron van Megen te benoemen tot voorzitter van de vaste advies commissie Financiën Bestuurlijke Aangelegenheden (FBA) bij acclamatie aangenomen. Rob Hermans/Arja Span vertegenwoordigt AWP inhoudelijk in deze commissie.


Ron van Megen, voorzitter advies commissie FinanciŽn Bestuurlijke Aangelegenheden

 

 

AWP excursie Grebbedijk

Zaterdag 25 februari 2017 lieten negen AWP Vallei en Veluwe leden zich informeren over de Omgevingsvisie Grebbedijk. Ronald Löhr van Waterschap Vallei en Veluwe gaf tekst en uitleg. Het project bevindt zich in de verkenningsfase, Verkenning 2017-2020.

De Gelderse Vallei kent een groot overstromingsrisico. Met maatregelen aan de Grebbedijk kan dat fors gereduceerd worden. Naast dat de Grebbedijk de veiligheid van het achterland kan waarborgen, biedt het ook kansen voor andere ruimtelijke opgaven en ambities.

Een interessante middag, die de moeite waard is om in de toekomst herhaald te worden.

 

Steunfractievergadering 19 januari 2016
Tijdens de vergadering waren er gasten aanwezig, waaronder Johannes van der Poel. jeugddijkgraaf, Ger de Jonge en Jan van Oorschot van het landelijk bestuur en leden van Zuiderzeeland en Rijn en IJssel. Er is o.a. gesproken over de belastingherziening.

 Rob, Arja, Ron, Johannes van der Poel (Jeugddijkgraaf), Edith 

 

AWP excursie Ugchelen

Op zaterdag 9 juli 2016 hield AWP Vallei en Veluwe een excursie langs beken en sprengen in Ugchelen. Zeven AWP-leden fietsten en wandelden langs de Koppelsprengen, de Steenbeek, de Schoolbeek, de Ugchelse beek, de Winkewijert en het pas opgeleverde brongebied van de Eendrachtspreng, in het nieuwe bosje `Goudvink´. Al deze beken en sprengen voeden de Grift. Het was een gevarieerde route, om de verschillende stadia van beekherstel met elkaar te kunnen vergelijken. Onderweg passeerden de deelnemers watervalletjes, vistrappen, draaiende waterraden en cascades. Ook kregen ze informatie over de betekenis van de sprengen voor het ontstaan van de (papier)industrie, alsmede de redenen voor het hedendaagse beekherstel.

Tijdens deze excursie kwamen ook wenselijke toekomstbeelden voor de landelijke AWP ter sprake.

Het was een interessante dag met prachtig weer.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AWP Nieuwsberichten naar aanleiding van de Algemene Bestuursvergaderingen

1. Commissie Aanpassing Belastingstelsel AWP Vallei en Veluwe is blij met de uitnodiging om een bijdrage te mogen leveren aan de ad hoc-commissie Aanpassing Belastingstelsel waterschappen (CAB) die is gevraagd onderzoek te doen naar de houdbaarheid van het belastingstelsel van de waterschappen op de middellange termijn en bovendien gevraagd is verbetervoorstellen te formuleren als blijkt dat aanpassingen aan het stelsel wenselijk zijn. 

2. Waterbeheerprogramma definitief.pdf Het nieuwe Waterbeheerprogramma (WBP) beschrijft de door het Algemeen Bestuur bepaalde koers van het waterschap voor de komende 6 jaar.

3. Evaluatie waterschapsverkiezingen.pdf De waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 zijn landelijk geëvalueerd door de Unie van Waterschappen met minister Plasterk. Binnen waterschap Vallei en Veluwe zijn de verkiezingen ambtelijke geëvalueerd en hebben de verschillende fracties binnen het Algemeen Bestuur kenbaar gemaakt wat ze ervan vonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron van Megen, lid Algemeen Bestuur, rmegen@vallei-veluwe.nl / 06-53352980

 

Passie voor Water

AWP Vallei en Veluwe is een groep van onafhankelijke mensen met een passie voor water. Waterbouwkundige ingenieurs, ecologen, boeren, ondernemers met deskundigheid en expertise in hun eigen vakgebied, maken gezamenlijk een duidelijke visie op het beheer van water. Binnen de AWP Vallei en Veluwe zijn alle politieke stromingen en geloofsovertuigingen vertegenwoordigd. 

AWP-(bestuurs)leden denken constructief en zijn kritisch.
Voelt u zich betrokken bij de AWP? Wilt u meedenken en praten? Word lid! valleienveluwe@algemenewaterschapspartij.nl Lidmaatschap is 15 euro per jaar. Te voldoen op Rabobankrekeningnummer NL93RABO0300651627.

Veilig, gezond, schoon water voor iedereen!

 

Speerpunten AWP Vallei en Veluwe

​AWP lijsttrekker Ron van Megen in gesprek met Deltacommissaris Wim Kuijken, verantwoordelijke voor het Deltaprogramma.

Stevige dijken waarachter je veilig kunt wonen en werken. De AWP Vallei en Veluwe heeft oog voor alle aspecten, die veiligheid beïnvloeden.

 

AWP Vallei en Veluwe

Geschiedenis AWP Vallei en Veluwe; veel kennis en ervaring. (pdf)

AWP Vallei en Veluwe, dé onafhankelijke en deskundige partij (pdf)

 

 

Fotogalerij:


AgendaAWP Vallei en


Veluwe


  Fractieleden

 • 1. Ron van Megen, ir. (Leusden)
 • rmegen@vallei-veluwe.nl / 06-53352980 / Lid Algemeen Bestuur / nl.linkedin.com/in/vanmegen/ twitter @awpvalleienvel

  » Lees meer

 • 2. Edith van der Meulen, ir. (Apeldoorn)
 • evandermeulen@vallei-veluwe.nl / ehvdm@dds.nl / 055-5222903 / Lid Algemeen Bestuur

  » Lees meer

 • Steunleden

 • 3. Rob Hermans, ir. (Wageningen)
 • info@robhermans.net / 06-15538351

  » Lees meer

 • 4. Arja Span, ir. (Ede)
 • arja.span@live.nl / 06-11 603 194

  » Lees meer

 • 5. Wim Nooijen, ir. (Amersfoort)
 • wim.nooijen@online.nl / 06-10106999

  » Lees meer

 • 6. Menno van Erkelens, MSc (Apeldoorn)
 • mennovanerkelens@gmail.com, 06-13875370

  » Lees meer

 • 7. Jacqueline Pol - de Visser (Ugchelen)
 • poljacqueline@gmail.com / 06-51636597 / twitter @poljacqueline / https://www.linkedin.com/pub/jacqueline-pol/6/295/a25

  » Lees meer

 • 8. Ton Bresser, ir. (Soest)
 • tonbresser@gmail.com, 06-52643365

  » Lees meer

 • 9. Hillebrand Ehrenburg
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • 10. Peter de Jong, ir. (Amersfoort)
 • peter.dj@tiscali.nl / 06-51155224

  » Lees meer

 • 11. Duco Groenendijk (Woudenberg)
 • ducogroenendijk@hotmail.com / 06-26 588 499

  » Lees meer

 • 12. Henk van Setten (Apeldoorn)
 • henk@vansettenmode.nl / 06-50643954

  » Lees meer

 • 13. Jos van den Breemer (Soest)
 • jvandenbreemersoest@gmail.com / 06-12664102

  » Lees meer

 • 14. Theo te Winkel, ir. drs. (Hattem)
 • theo@winkelwijn.nl / 06-53928048

  » Lees meer

 • 15. Gerrit Hagelstein, dr. (Veenendaal)
 • gerrit.hagelstein@ede.nl / 0318-541616

  » Lees meer

 • 16. Wijnand Zech (Putten)
 • wijnand.zech@kpnmail.nl / 06-53592194

  » Lees meer

 • 17. Paul Manders, ing. MBA (Amersfoort)
 • paul@manders.net / 033-4563253

  » Lees meer

 • 18. Quirine Lensvelt - Ruijs (Apeldoorn)
 • q.ruys@hetnet.nl / 06-48889550

  » Lees meer

 • 19. Bob Wiekema, ir. (Wapenveld)
 • bob.wiekema@kpnmail.nl / 0578-694180

  » Lees meer

 • 20. Joke Nieuwenstein (Apeldoorn)
 • j.nieuwensteineindevegt@upcmail.nl / 06-83354756

  » Lees meer

 • 21. Henk Groenendijk (Woudenberg)
 • 0343 - 444172

  » Lees meer

 • 22. Ko ter Hofstede, ir. (Wageningen)
 • jthofstede@gmail.com

  » Lees meer

 • 23. Matthias Horstmanshof (Amersfoort)
 • mhorstmanshof@gmail.com

  » Lees meer

 • 25. Gerrit van 't Hof (Oosterwolde)
 • stouwdamshof@hotmail.com, 0525-621375

  » Lees meer