Vallei en Veluwe

AWP niet politiek wel deskundig

‘AWP niet politiek wel deskundig’, is een onafhankelijke landelijke partij met betrokken mensen uit alle hoeken van de samenleving. Met respect voor alle belangen werken wij aan een veilige, gezonde en goede toekomst voor iedereen.

Bescherming tegen hoogwater en wateroverlast staan voor de AWP op nummer één. Want voor AWP  is uw persoonlijke veiligheid en eigendom het allerbelangrijkst. Het waterschap heeft veel invloed op uw omgeving. Daarom ziet AWP erop toe dat het waterschap al het werk goed doet, bijdraagt aan een aantrekkelijk landschap, aan een diverse en hoogwaardige natuur, en recreatie en toerisme versterkt. Met voor iedereen redelijke en eerlijke kosten. Uw stem helpt AWP bij het streven naar verjonging van het waterschapsbestuur.

Onafhankelijk, niet politiek, wel deskundig én betrokken!
Eerlijk mét ambitie
Dat is AWP niet politiek wel deskundig


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

Agenda

Nieuws en opiniestukken

Een algeheel verbod op zwemmen in buitenwater zou toch niet nodig moeten zijn!

Opinie Het gaat AWP Vallei en Veluwe allemaal veel te langzaam – 26 augustus 2022 – “Als het aan het RIVM ligt gaan we naar een ‘verboden tenzij toeg...

Fact checking: regenwater om het toilet door te spoelen tegen droogte?

Opinie Waterbesparen altijd zinvol maar verwacht geen wonderen – 16 augustus 2022 – Voor het zoveelste jaar op rij hebben we te maken met een go...

Wat hebben Suriname en waterschap Vallei en Veluwe gemeen?

Nieuws 7 augustus 2022 – Wat hebben Suriname en waterschap Vallei en Veluwe gemeen? Het antwoord op de vraag wat waterschap Vallei en Veluwe en Surinam...

Extremer weer? Wen er maar aan!

Opinie Extremer weer? Wen er maar aan! Blog van ir. Jos Peters, geschreven t.b.v. een bijeenkomst van AWP Vallei en Veluwe Management Consultant Drinkwater b...

Water van de toekomst vraagt vandaag actie

Nieuws Samen met dijkgraaf Marijn Ornstein presenteert het jeugdbestuur van waterschap Vallei en Veluwe de Jeugdbestuursagenda. De volwassenen in het algemee...

Stop met inkomenspolitiek in het kwijtscheldingsbeleid

Nieuws Stop met inkomenspolitiek in het kwijtscheldingsbeleid 4 juli 2022 – Waterschappen heffen belasting om de kosten te dekken. Waterschap Vallei en...

Onze kandidaten

1. ir. Ron van Megen (Leusden)

lees verder

2. Jacqueline Pol-de Visser (Ugchelen)

lees verder

3. ir. Ton Bresser (Soest)

lees verder

4. ir. Arja Span (Ede)

lees verder

5. ir. Tim van Dijk (Leusden)

lees verder

6. ir. Hillebrand Ehrenburg (Amersfoort)

lees verder

7. Johnny Vogel MSc (Renkum)

lees verder

8. Wijnand Zech (Putten)

lees verder

9. dr. Gerrit Hagelstein (Veenendaal)

lees verder

10. Alice Jonker (Apeldoorn)

lees verder

11. ir. Peter de Jong (Amersfoort)

lees verder

12. Rory Burgman (Apeldoorn)

lees verder

13. ir. Wim Nooijen (Amersfoort)

lees verder

14. Matthias Horstmanshof (Amersfoort)

lees verder

15. ing. Paul Manders MBA (Hoogland)

lees verder

16. drs. Herman Voorn (Apeldoorn)

lees verder

17. Joke de Vegt (Apeldoorn)

lees verder

18. Constantijn Wekx (Amersfoort)

lees verder

19. Anneke Wittermans BSc (Epe)

lees verder

20. Tatjana Meijvogel-Volk (Apeldoorn)

lees verder

21. ir. drs. Theo te Winkel (Hattem)

lees verder

22. ir. Edith van der Meulen (Apeldoorn)

lees verder
Regionale Speerpunten van de AWP Vallei en Veluwe

Zorgvuldig omgaan met grondwater op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug

De randgebieden van hoge zandgronden zijn gevoelig voor verdroging. Voldoende grondwater op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug is nodig om beken en sprengen stromend te houden. Beken en sprengen zijn belangrijk voor dieren en planten en dragen bij aan een divers landschap. Het beschermen van grondwater is een verantwoordelijkheid van het waterschap. AWP Vallei en Veluwe dringt aan op de komst en uitvoering van een grondwaterbeheersplan voor ons waterschap.

Een inventarisatie van droogtegevoelige gebieden is dringend gewenst

Hoewel de Provincie Gelderland en Provincie Utrecht als eerste aan zet zijn, moet het waterschap aan de slag met droogtegevoelige gebieden. De tijd dringt en daarom wilt de AWP dat het waterschap het voortouw neemt om samen met de provincies de droogtegevoelige gebieden de inventariseren.

Moderne vindingen toepassen bij de versterking van de Grebbedijk

De nieuwe Grebbedijk moet ingericht worden om het water buiten de deur te houden, óók in het jaar 2100. Door de onzekerheden rondom de klimaatverandering, moeten we het zekere voor het onzekere nemen om de Grebbedijk toekomstbestendig te maken. De AWP is toekomstgericht en wil droge voeten, ook voor onze (achter)kleinkinderen.

Betere rioolwaterzuiveringen aan het Valleikanaal en de Eem

De huidige rioolwaterzuiveringen zijn verouderd en laten te veel verontreinigingen door. Hierdoor wordt de waterkwaliteit van het Valleikanaal en de Eem verminderd. De AWP wilt dat iedereen kan recreëren op, in en rondom schoon water.

Zonering voor recreatie in, op en langs het water is noodzakelijk

Alle gebruikers (inclusief de natuur) moeten kunnen profiteren van het water. Het is daarom van belang dat het mogelijk is om van het water te genieten zonder de natuur te beschadigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fietspaden langs de Eem. Op het fietspad kunt u recreëren, naast het fietspad krijgt de natuur de ruimte.

1. Mensen echt serieus nemen 2. Geen viezigheid in ons water 3. Voor onze kinderen 4. Wateroverlast 5. Plezier met water

1. Want de AWP wil dat het waterschap naar u luistert. 2. Want de AWP gaat voor gezond water voor mens en natuur. 3. Want zij hebben recht op droge voeten en schoon water. 4. Want de AWP wil dat de gevolgen van hoosbuien binnen de perken blijven. 5. Want de AWP wil dat mensen kunnen genieten van water.

Foto's


OPROEP

Algemene Waterschapspartij (AWP) zoekt medestanders

Waterschapsverkiezingen

Waterschappen zorgen voor voldoende schoon oppervlaktewater, voor veilige dijken en voor het zuiveren van rioolwater. Het bestuur van een waterschap is te vergelijken met een gemeenteraad. Maar er zijn ook verschillen. De verkiezingen voor de waterschapsbesturen zijn op 15 maart 2023, tegelijk met de Provinciale Staten verkiezingen.

Algemene Waterschapspartij (AWP)

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is opgericht in 2008 als belangenorganisatie van inwoners. Op dit moment is de AWP vertegenwoordigd in het bestuur van de meeste waterschappen. Bij Waterschap Vallei en Veluwe heeft de AWP 2 zetels in het Algemeen Bestuur.

De AWP staat los van partijpolitiek en specifieke belangenbehartiging. Waterschappen vormen immers een functionele democratische overheid, waarin politieke kleur van ondergeschikt belang is. AWP bestuurders letten op betaalbaarheid en kiezen met verstand van zaken voor veilig en goed waterbeleid zonder politieke poppenkast. Het gaat dus om “Zuiver Water” voor de omgeving waarin we wonen en leven, klimaat en natuur.

Medestanders gezocht

We zoeken deskundige en/of betrokken mensen, die zich voor het maatschappelijk belang willen inzetten. Als kandidaat voor de verkiezingen, of als ondersteuner van de AWP fractie of anderszins. Politieke kleur is niet van belang, maar ook geen enkel beletsel om aan de AWP deel te nemen. Iedereen kan lid worden van de AWP. Graag willen we inbreng uit verschillende kanten van de maatschappij. Bij het waterschap gaat het niet alleen om techniek, maar bijvoorbeeld ook om communicatie en om financiën.

Waterschap Vallei en Veluwe organiseert binnenkort in Apeldoorn een cursus voor mensen die zich willen oriënteren op het waterschap. Zie: https://www.vallei-veluwe.nl/diversen/bestuurderworden/

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd

Nog steeds zijn mannen zwaar oververtegenwoordigd. Het is dus hoog tijd, dat er meer vrouwen bijkomen.

Omdat de opmars van vrouwen in waterschapsbesturen achter blijft, willen we speciaal aan vrouwen vragen zich te beraden. De inbreng van vrouwen is immers hard nodig. En het bestuur van het waterschap dient een afspiegeling te zijn van de hele maatschappij. De Algemene Waterschapspartij (AWP) wil vrouwelijk talent benutten en streeft naar een evenwichtige man/vrouw verhouding en diversiteit in het algemeen.

 

De kwaliteit van het bestaan

Gaat niet alleen de mannen aan

Dus vrouwen met en zonder baan

Kunnen het waterschap in gaan

In plaats van aan der kant te staan