Vallei en Veluwe

Constantijn Wekx

Constantijn Wekx (51) is werkzaam bij de KLM en woont, samen met zijn
zoon en dochter, in Amersfoort-Noord. Hij is lid van Mensa Nederland, de
vereniging die de belangen behartigt van zeer intelligente mensen.

Kies voor deskundigheid in het waterschapsbestuur!