Vallei en Veluwe

dr. Gerrit Hagelstein

Gerrit Hagelstein is bestuurskundige, gepromoveerd in het staatsrecht en woont in Veenendaal.

Hij is werkzaam als raadsgriffier in Ede. Door zijn werkervaring kent hij het openbaar bestuur als geen ander. Eerder was hij een korte periode Statenlid in Utrecht en liefst tien jaar bestuurslid van het voormalig waterschap Vallei en Eem.

“De marges van het bestuur van een waterschap wordt geregeld door de wetgeving en door het beleid van de provincies en de Europese Unie. De politieke keuzeruimte is dan ook zeer beperkt.

Deskundigheid is daarom veel belangrijker dan politieke belangenbehartiging. Het waterschap als instituut is een groot goed om onze veiligheid en droge voeten te waarborgen. Elders in de wereld wordt jaloers naar onze vorm van waterschapsorganisatie gekeken. Ons waterschap Vallei en Veluwe moet de waterautoriteit bij uitstek in onze regio zijn. Vanwege de klimaatuitdagingen moet er ook steeds beter met gemeenten worden samengewerkt. En burgers moeten meer worden uitgedaagd klimaatbestendige oplossingen toe te passen, al is het maar in de achtertuin.

Voor mijn woongebied, de Vallei, is een sterke Grebbedijk van levensbelang. In mijn actieve waterschapsjaren heb ik mij daar altijd hard voor gemaakt. De aandacht daarvoor mag absoluut niet verslappen. Een veilige Vallei staat bovenaan mijn prioriteitenlijst!”

Gerrit Hagelstein woont in Veenendaal, mobiel 06-55121281