Vallei en Veluwe

ing. Paul Manders MBA

Paul Manders is directeur/mede eigenaar van een subsidie-adviesbureau in Hoevelaken dat zich al 25 jaar focust op water en duurzaamheid. Vanuit die hoedanigheid is Paul betrokken bij het tot stand komen van vele innovatieve projecten die onder meer Nederland moeten voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

In Nederland is nog veel te weinig bewustzijn van wat klimaatverandering kan betekenen voor ons in Nederland, maar ook binnen ons waterschap. Midden afgelopen jaar heeft de EU ook alle prognoses ten aanzien van wat de impact van klimaatverandering op de samenleving in Europa kan zijn drastisch bijgesteld. De ontwikkelingen gaan sneller en de gevolgen van klimaatverandering kunnen veel groter worden dan tot nu toe gedacht.

Ons waterschap moet snel met toekomstplannen komen om lange droge perioden te kunnen overbruggen en om grote wateroverlast in natte perioden te kunnen voorkomen. Dat kost veel geld, maar kan veel ellende en veel grotere kosten voorkomen.

Paul is gedreven, ondernemend en benadert uitdagingen vanuit een strategische, integrale optiek.

Waterbeheer moet goed geregeld zijn. Dat is in ieders belang. Daarom draait het in het waterschapsbestuur om deskundigheid!