Vallei en Veluwe

ir. Arja Span

Arja Span studeerde milieuhygiëne aan de Landbouw Universiteit Wage­ningen met stages in Venezuela, Engeland, België. De vakken in het doctoraal waren: microbiologie, biochemie, hydrobiologie en water­kwaliteit. Momenteel is zij werkzaam als Vaksecretaris B5,  secretaris MOLO B en strategisch adviseur visie 2030 Cluster Natuur en Milieu binnen de Provincie.

Het geheim van het water. Wat is het geheim van het water? We weten allemaal dat we in Nederland goed drinkwater hebben. We kunnen op vele plaatsen recreëren, we krijgen geen natte voeten en weten ons veilig door het werk van gemeente, provincie, drinkwatermaatschappijen en, als belangrijkste speler,het waterschap.

Arja wil graag het geheim van water uitdragen. Waarom dan het geheim van het water? Wie denkt er nu over na dat we buiten altijd op water lopen, soms daarvan gescheiden door een laag stenen of asfalt: het grondwater. Dit water is erg belangrijk voor ons goede drinkwater, zorgt dat onze gewassen,  tuinen en natuurterreinen niet verdrogen en dat de bodem gezond kan blijven. Dit is het eerste geheim van water. Hieruit blijkt wel dat water nog belangrijker is dan dat we ons dagelijks realiseren. Er is een ander geheim, waar wel meer mensen vanaf weten, één deel weet weer iedereen. Iedereen weet dat er planten in het water staan, soms vervelend als je wilt zwemmen en dat je aan de waterkant kunt vissen. Maar niet iedereen kent de wonderlijke wereld van libellen, kevers en muggenlarven. De wonderlijke onderwater wereld.

Deze twee geheimen van het water wil Arja graag uitdragen naar hun omgeving. Arja wil er aan bijdragen dat  grond- en oppervlaktewater  gezond blijven. Daarnaast wil zij ook de veiligheid van de inwoners van het waterschap beschermen. Waar kan zij dat beter doen, als voorzitter van de AWP Vallei en Veluwe, dat constructief meedenkt met het bestuur van het waterschap over deze twee geheimen.

Niet te veel, niet te weinig schoon water!

Woonachtig in Ede.