Vallei en Veluwe

ir. Peter de Jong

Peter de Jong is 30 jaar werkzaam als adviseur in de watersector en heeft voor de meeste waterschappen projecten uitgevoerd. Ook via branche- en netwerkorganisaties heeft hij regelmatig contact met de waterschappen, medewerkers en bestuurders. Dit heeft zijn belangstelling gewekt om de waterschapsorganisatie ook ‘van binnenuit’ te leren kennen en zijn kennis en ervaring in te zetten bij de bestuurlijke aansturing van het waterschap.

Peter is afgestudeerd in de milieutechnologie aan de Wageningen Universiteit en werkzaam bij ingenieursbureau Witteveen+Bos in Deventer als sectoradviseur. Voorheen is Peter werkzaam geweest als groepsleider en projectleider productgroep Afvalwater en voor de sector Water, die ook drinkwater, integraal waterbeheer en ecologie omvat.

Peter is zes jaar bestuurslid geweest van de personenvereniging Koninklijk Nederlands Waternetwerk en thans voorzitter van de commissie water van brancheorganisatie NLingenieurs, daarnaast bestuurder van Rioned en netwerkorganisatie Netherlands Water Partners. In zijn werk bij Witteveen+Bos en in zijn nevenfuncties is hij betrokken bij alle aspecten van de waterwereld: waterketen, watersysteem en waterveiligheid; overheden, adviseurs, kennisinstituten en aannemers; Topsector Water, innovatie, samenwerking in de keten; contractvormen, financiën en projectbeheersing; organisatieontwikkeling, planning en personeelsmanagement, etc.

Peter staat voor: 30 jaar waterexpertise en -netwerkervaring ten dienste van een kundig en effectief waterschapsbestuur.

De ‘waterrijke persoonlijke foto’ toont Peter met vrouw en dochter bij het uitvaren van de haven van Spakenburg op de zeilboot Pallas, die hij samen met twee vrienden bezit. Passie voor water, gezin, samenwerking, besturen, wat komt het hier allemaal mooi samen!

Verstand van water, verstandig met water

Woonachtig in Amersfoort