Vallei en Veluwe

ir. Ton Bresser

Voor Ton Bresser is water is zijn hele werkzame leven de focus geweest. Hij is ervan overtuigd dat de aandacht voor alle aspecten van water in Nederland (en in veel andere landen overigens ook) van levensbelang is. Te belangrijk ook om aan politieke partijen alleen over te laten. Water zal altijd op de lange termijn moeten worden gezien: continuïteit in aandacht gepaard aan deskundigheid zullen nodig blijven om  duurzaamheid  en leefbaarheid te blijven garanderen. Waterschappen in Nederland zijn een voorbeeld voor de hele wereld. Dat moet zo blijven. En daar wil hij graag aan meewerken.

Deskundigheid, openheid in besluitvorming, toekomstbestendig waterbeheer; veilig, gezond, schoon water voor iedereen.

Woonachtig in Soest