Vallei en Veluwe

Johnny Vogel MSc

Johnny Vogel (25 jaar) is de benjamin van AWP Vallei en Veluwe.  In de waterschapswereld vinden we veel grijze haren. Dat is prima, wat grijze haren brengen (meestal) kennis en ervaring. Maar denken zij ook voldoende aan de toekomst? Hebben zij belang bij de inrichting van het watersysteem in 2050? Toekomstigbestendig waterbeleid vergt deskundigheid. De Algemene Waterschapspartij is een groep van onafhankelijke mensen met een passie voor water: ingenieurs, burgers, agrarisch ondernemers en natuurliefhebbers. Daarom denkt Johnny dat de AWP de juiste keuze is voor de toekomst.

Waterbeleid gericht op de toekomst: zodat onze kinderen ook kunnen genieten van een mooie natuur en een florerend agrarisch gebied beschermd door veilige dijken.

 LinkedIn