Vallei en Veluwe

Matthias Horstmanshof

Matthias werkt als zelfstandig ondernemer op het gebied van organisatieadvies en dienstverlening. Hij ondersteunt hierbij het management onder meer op het gebied van strategie, bedrijfsorganisatie, ontwikkeling van beleid en met betrekking tot personeel en organisatorische veranderingsprocessen.

Matthias is steunfractielid van de AWP sinds 2014

Het belang van water en functioneel waterbeheer

Binnen het waterschap valt er daadwerkelijk wat te besturen:

o    Klimaatverandering en daardoor extreem weer;

o    Toenemend belang van milieu en schoon water;

o    Op een duurzame manier realiseren van de investeringen in de systemen die daarvoor noodzakelijk zijn;

o    Waterbeheer hoort op een deskundige wijze geregeld te zijn

Mijn keus voor de AWP sluit aan bij het principe dat besturen dicht bij de mensen moet staan.