Vallei en Veluwe

Wijnand Zech

Wijnand Zech is 11 jaar lid geweest van het Algemeen Bestuur van het Waterschap en is medeoprichter van het AWP. Hij is 40 jaar werkzaam geweest bij de Rabobank in de Agribusiness. Hij is lid van de Steunfractie van het AWP en vindt dat waterbelangen geen speelveld is voor “politieke spelletjes”.

In dit mooie gebied van Waterschap Vallei en Veluwe is een goede samenhang essentieel tussen landbouw, natuur en recreatie volgens Wijnand..

Zijn missie is:

  • veilig wonen, werken en recreëren
  • geen specifiek belang
  • constructieve opstelling
  • verantwoorde besteding van gemeenschapsgelden.

Wijnand beheert als penningmeester de financiën van AWP Vallei en Veluwe.

Voor schoonwater voor mens en dier, voor nu en later.

Woonachtig in Putten.