Vallei en Veluwe

Aftellen: nog 50 dagen tot de waterschapsverkiezingen

Vandaag over 50 dagen vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Op 20 maart 2019 kunt u het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe kiezen. Aan deze verkiezingen doen zowel politieke partijen als waterschapspartijen mee.

Die dag kunt u ook stemmen voor de Provinciale Staten. Indirect stemt u dan meteen voor de Eerste Kamer. De Provinciale Statenverkiezingen zijn heel belangrijk voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Zonder meerderheid in de Eerste Kamer is het voor de regering lastig haar beleid door te voeren. De politieke partijen vinden de Eerste Kamer daarom zo belangrijk dat ze het in hun campagnes voor de twee verkiezingen op 20 maart vooral over landelijke thema’s hebben.

De waterschapsverkiezingen komen nauwelijks aan bod.

Waterschapspartijen doen alleen aan de waterschapsverkiezingen mee. Dat is de reden dat deze hier wél veel aandacht aan besteden. Dát is in uw belang. Want u wil toch weten waarop u stemt?

De Algemene Waterschapspartij is zo’n partij.

Bij de verkiezingen van het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe kunt u deze partij op het stembiljet vinden als lijst 8 ‘AWP niet politiek wel deskundig’. De naam zegt al genoeg.

Alle inwoners in het gebied van het waterschap Vallei en Veluwe die op 4 februari 2019 18 jaar of ouder zijn mogen voor deze verkiezingen naar de stembus gaan. Ongeacht de nationaliteit mag iedereen stemmen. De enige eis is dat de inwoner rechtmatig in Nederland verblijft.

Via deze link naar YouTube kunt u samengevat zien en horen waar de AWP voor staat.

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, oktober 2020

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, OKTOBER 2020   21 oktober 2020 – Woensdag 21 oktober 2020 steunde de Algemene Waterschapspartij (AWP) in ...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2020

Nieuws 4 september 2020 – Het zomerreces is voorbij en op waterbestuurlijk vlak staat weer veel te gebeuren. De coronacrisis is nog niet van de baan. De v...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, april 2020

Nieuws 29 april 2020 – Deze nieuwsbrief gaat over een gevarieerde reeks van onderwerpen. De Regionale Energie Strategieën, het Blauwe OmgevingsProgr...

Waterschap wil bedrijven in financiële nood wel uitstel betaling bieden, maar gezinnen niet

Nieuws 28 april 2020 – Waterschap Vallei en Veluwe vindt een uitstelregeling van waterschapsbelastingen vanwege de coronacrisis voor particulieren nie...

Geen kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie 9 februari 2020 – Vroeg of laat vallen ook de aanslagen waterschapsbelastingen 2020 weer overal op de deurmat. Het waterschap slaat zelfstandig...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, januari 2020

Nieuws 20 januari 2020 – Deze nieuwsbrief gaat onder meer over de klankbordgroep Biodiversiteit. Naast de diverse functies waarvoor oppervlaktewater gebru...