Vallei en Veluwe

Aftellen: nog 50 dagen tot de waterschapsverkiezingen

Vandaag over 50 dagen vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Op 20 maart 2019 kunt u het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe kiezen. Aan deze verkiezingen doen zowel politieke partijen als waterschapspartijen mee.

Die dag kunt u ook stemmen voor de Provinciale Staten. Indirect stemt u dan meteen voor de Eerste Kamer. De Provinciale Statenverkiezingen zijn heel belangrijk voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Zonder meerderheid in de Eerste Kamer is het voor de regering lastig haar beleid door te voeren. De politieke partijen vinden de Eerste Kamer daarom zo belangrijk dat ze het in hun campagnes voor de twee verkiezingen op 20 maart vooral over landelijke thema’s hebben.

De waterschapsverkiezingen komen nauwelijks aan bod.

Waterschapspartijen doen alleen aan de waterschapsverkiezingen mee. Dat is de reden dat deze hier wél veel aandacht aan besteden. Dát is in uw belang. Want u wil toch weten waarop u stemt?

De Algemene Waterschapspartij is zo’n partij.

Bij de verkiezingen van het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe kunt u deze partij op het stembiljet vinden als lijst 8 ‘AWP niet politiek wel deskundig’. De naam zegt al genoeg.

Alle inwoners in het gebied van het waterschap Vallei en Veluwe die op 4 februari 2019 18 jaar of ouder zijn mogen voor deze verkiezingen naar de stembus gaan. Ongeacht de nationaliteit mag iedereen stemmen. De enige eis is dat de inwoner rechtmatig in Nederland verblijft.

Via deze link naar YouTube kunt u samengevat zien en horen waar de AWP voor staat.

Wat hebben Suriname en waterschap Vallei en Veluwe gemeen?

Nieuws 7 augustus 2022 – Wat hebben Suriname en waterschap Vallei en Veluwe gemeen? Het antwoord op de vraag wat waterschap Vallei en Veluwe en Surinam...

Extremer weer? Wen er maar aan!

Opinie Extremer weer? Wen er maar aan! Blog van ir. Jos Peters, geschreven t.b.v. een bijeenkomst van AWP Vallei en Veluwe Management Consultant Drinkwater b...

Water van de toekomst vraagt vandaag actie

Nieuws Samen met dijkgraaf Marijn Ornstein presenteert het jeugdbestuur van waterschap Vallei en Veluwe de Jeugdbestuursagenda. De volwassenen in het algemee...

Stop met inkomenspolitiek in het kwijtscheldingsbeleid

Nieuws Stop met inkomenspolitiek in het kwijtscheldingsbeleid 4 juli 2022 – Waterschappen heffen belasting om de kosten te dekken. Waterschap Vallei en...

Geen nieuwe termijn voor Ron van Megen als voorzitter van het AWP-hoofdbestuur

Nieuws Geen nieuwe termijn voor Ron van Megen als voorzitter van het AWP-hoofdbestuur 18 juni 2022 – AWP-hoofdbestuurslid Fokke van Zeijl (rechts op de...

Hillebrand Ehrenburg beëdigd

Nieuws Dijkgraaf Marijn Ornstein feliciteert AWP’er Hillebrand Ehrenburg met zijn beëdiging tot commissielid in het bestuur van waterschap Vallei en V...