Vallei en Veluwe

Algemene WalvisPartij ?

AWP maakt zich in alle opzichten sterk voor de waterkwaliteit.

Gehoord op een informatiemarkt voor de waterschapsverkiezingen: Algemene Walvispartij. Een mooie associatie! Een geuzennaam. Het doet denken aan Plastic Whale, de organisatie die zwerfafval uit grachten vist. De Algemene Waterschapspartij (AWP) is blij met de belangstelling voor dit thema. AWP maakt zich sterk voor de waterkwaliteit. Dit is natuurlijk wel breder dan alleen zwerfafvalvissen in water.

Geen viezigheid in het water

De Algemene Waterschapspartij (AWP) wil geen viezigheid in het water. Door bij hoosbuien water beter te bufferen of ervoor te zorgen dat dit in de bodem infiltreert, lopen riolen niet over en komt geen ongezuiverd rioolwater in het oppervlaktewater terecht. Het waterschap gaat hier niet alleen over. Het werkt met de gemeenten samen aan oplossingen voor dit soort overstorten.

Plastic soep

Naast zichtbaar plastic, gaat het ook om onzichtbaar plastic: microbeads in shampoo, scrubs en crèmes en de microvezels van polyester en fleece. Bij het wassen van jezelf en kleding verdwijnen onzichtbare microplastics in het riool. Dit wordt door een gewone rioolwaterzuivering niet zomaar verwijderd. En zo kan microplastic in het oppervlaktewater belanden. Uiteindelijk draagt het bij aan de plastic soep in zee.

Beter afbreekbare producten zijn helaas niet verplicht en lang niet iedereen werpt alles netjes in de prullenbak. De opties voor het waterschap zijn doen of er niets aan de hand is of de zuivering verbeteren. AWP pleit voor dat laatste.

Een bron gerichte aanpak

De waterkwaliteit wordt beïnvloed door lozingen en uitstoot van de industrie, van de land- en tuinbouw, verkeer (bijvoorbeeld fijnstof), en gebouwen en woningen (rioolafvoer). Met de rioolwaterzuiveringen wordt water zo veel mogelijk schoon gemaakt voordat het loost op oppervlaktewater. Maar het allerliefst wil AWP daar waar dat kan watervervuiling bij de bron aanpakken. De vervuiler betaalt.

Weg met medicijnresten!

Medicijnenresten vormen een steeds groter probleem. De vergrijzing neemt toe, en daarmee het medicijngebruik. Ook bij ‘gewoon’ gebruik als anticonceptie, antidepressiva, bloeddrukverlagers komt een deel van de medicijnen met urine en ontlasting via rioolwaterzuiveringen uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Dit is schadelijk voor watergebonden fauna. Ook hier is AWP voor een bronaanpak bij ziekenhuizen én centraal op de rioolwaterzuiveringen.

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2019

Nieuws Internationale samenwerking van waterschappen in Ethiopië. Deze nieuwsbrief gaat over de onderwerpen die afgelopen periode in het Algemeen Bestuur va...

Input van de AWP voor de Bestuursagenda 2019-2023

Nieuws De fracties in het bestuur van waterschap Vallei en Veluwe zijn gevraagd input te leveren voor het traject om tot een bestuursagenda te komen. Ook zij...

Zetelbehoud voor AWP bij waterschap Vallei en Veluwe

Nieuws Vanmiddag 21 maart werd de voorlopige uitslag van de verkiezingen bij waterschap Vallei en Veluwe bekend gemaakt. Maandag 25 maart 2019 volgt de defi...

Vooruitzichten visstand op Veluwe zorgwekkend

Nieuws Aanstaande woensdag zijn de waterschapsverkiezingen. Weet op wie u stemt. Kies bewust. De vispopulaties in veel Nederlandse sprengen en beken herstel...

AWP niet politiek wel deskundig en Editie NL van RTL4

Nieuws ‘AWP niet politiek wel deskundig’ was bij Editie NL van RTL4 in een item over de waterschapsverkiezingen. Waar gaat dat over? De forens...

Bedrijven en boeren zitten voor een dubbeltje op de eerste rang

Nieuws Interessant dat politieke partijen in hun programma voor de waterschapsverkiezingen schrijven dat de waterschapsbelastingen met maximaal de inflatie...