Vallei en Veluwe

Algemene WalvisPartij ?

AWP maakt zich in alle opzichten sterk voor de waterkwaliteit.

Gehoord op een informatiemarkt voor de waterschapsverkiezingen: Algemene Walvispartij. Een mooie associatie! Een geuzennaam. Het doet denken aan Plastic Whale, de organisatie die zwerfafval uit grachten vist. De Algemene Waterschapspartij (AWP) is blij met de belangstelling voor dit thema. AWP maakt zich sterk voor de waterkwaliteit. Dit is natuurlijk wel breder dan alleen zwerfafvalvissen in water.

Geen viezigheid in het water

De Algemene Waterschapspartij (AWP) wil geen viezigheid in het water. Door bij hoosbuien water beter te bufferen of ervoor te zorgen dat dit in de bodem infiltreert, lopen riolen niet over en komt geen ongezuiverd rioolwater in het oppervlaktewater terecht. Het waterschap gaat hier niet alleen over. Het werkt met de gemeenten samen aan oplossingen voor dit soort overstorten.

Plastic soep

Naast zichtbaar plastic, gaat het ook om onzichtbaar plastic: microbeads in shampoo, scrubs en crèmes en de microvezels van polyester en fleece. Bij het wassen van jezelf en kleding verdwijnen onzichtbare microplastics in het riool. Dit wordt door een gewone rioolwaterzuivering niet zomaar verwijderd. En zo kan microplastic in het oppervlaktewater belanden. Uiteindelijk draagt het bij aan de plastic soep in zee.

Beter afbreekbare producten zijn helaas niet verplicht en lang niet iedereen werpt alles netjes in de prullenbak. De opties voor het waterschap zijn doen of er niets aan de hand is of de zuivering verbeteren. AWP pleit voor dat laatste.

Een bron gerichte aanpak

De waterkwaliteit wordt beïnvloed door lozingen en uitstoot van de industrie, van de land- en tuinbouw, verkeer (bijvoorbeeld fijnstof), en gebouwen en woningen (rioolafvoer). Met de rioolwaterzuiveringen wordt water zo veel mogelijk schoon gemaakt voordat het loost op oppervlaktewater. Maar het allerliefst wil AWP daar waar dat kan watervervuiling bij de bron aanpakken. De vervuiler betaalt.

Weg met medicijnresten!

Medicijnenresten vormen een steeds groter probleem. De vergrijzing neemt toe, en daarmee het medicijngebruik. Ook bij ‘gewoon’ gebruik als anticonceptie, antidepressiva, bloeddrukverlagers komt een deel van de medicijnen met urine en ontlasting via rioolwaterzuiveringen uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Dit is schadelijk voor watergebonden fauna. Ook hier is AWP voor een bronaanpak bij ziekenhuizen én centraal op de rioolwaterzuiveringen.

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, oktober 2020

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, OKTOBER 2020   21 oktober 2020 – Woensdag 21 oktober 2020 steunde de Algemene Waterschapspartij (AWP) in ...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2020

Nieuws 4 september 2020 – Het zomerreces is voorbij en op waterbestuurlijk vlak staat weer veel te gebeuren. De coronacrisis is nog niet van de baan. De v...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, april 2020

Nieuws 29 april 2020 – Deze nieuwsbrief gaat over een gevarieerde reeks van onderwerpen. De Regionale Energie Strategieën, het Blauwe OmgevingsProgr...

Waterschap wil bedrijven in financiële nood wel uitstel betaling bieden, maar gezinnen niet

Nieuws 28 april 2020 – Waterschap Vallei en Veluwe vindt een uitstelregeling van waterschapsbelastingen vanwege de coronacrisis voor particulieren nie...

Geen kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie 9 februari 2020 – Vroeg of laat vallen ook de aanslagen waterschapsbelastingen 2020 weer overal op de deurmat. Het waterschap slaat zelfstandig...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, januari 2020

Nieuws 20 januari 2020 – Deze nieuwsbrief gaat onder meer over de klankbordgroep Biodiversiteit. Naast de diverse functies waarvoor oppervlaktewater gebru...