Vallei en Veluwe

Ron van Megen (lijsttrekker AWP Vallei en Veluwe) heeft aangedrongen op onderzoek naar scheefgroei in de lastenverdeling voor de waterschapsbelasting. Binnen waterschap Vallei en Veluwe wordt 84.3% van de watersysteemheffing betaald door woningbezitters en inwoners van het waterschap. Landbouw en industrie betalen beiden ongeveer 8% van de totale waterschapsbelasting. De AWP wilt nu vooral weten hoe deze oneerlijke lastenverdeling tot stand is gekomen en waarom hieraan wordt vastgehouden.

De landbouw en de industrie zijn grootverbruikers en grootvervuilers van water. De AWP vindt dat de vervuiler moet betalen en is daarom van mening dat de bijdrage van de landbouw en industrie omhoog moet terwijl de bijdrage van burgers omlaag moet. Ron van Megen heeft in 2018 een motie ingediend binnen waterschap Vallei en Veluwe om lastenverlichting voor huishoudens te bewerkstelligen. Deze motie werd echter zonder inhoudelijke argumenten verworpen.

In November 2018 heeft de AWP al een rapport gepresenteerd waarin wordt betoogd dat de waterschapsbelasting voor huishoudens omlaag kan. U kunt het rapport hier vinden en lezen.

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, oktober 2020

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, OKTOBER 2020   21 oktober 2020 – Woensdag 21 oktober 2020 steunde de Algemene Waterschapspartij (AWP) in ...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2020

Nieuws 4 september 2020 – Het zomerreces is voorbij en op waterbestuurlijk vlak staat weer veel te gebeuren. De coronacrisis is nog niet van de baan. De v...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, april 2020

Nieuws 29 april 2020 – Deze nieuwsbrief gaat over een gevarieerde reeks van onderwerpen. De Regionale Energie Strategieën, het Blauwe OmgevingsProgr...

Waterschap wil bedrijven in financiële nood wel uitstel betaling bieden, maar gezinnen niet

Nieuws 28 april 2020 – Waterschap Vallei en Veluwe vindt een uitstelregeling van waterschapsbelastingen vanwege de coronacrisis voor particulieren nie...

Geen kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie 9 februari 2020 – Vroeg of laat vallen ook de aanslagen waterschapsbelastingen 2020 weer overal op de deurmat. Het waterschap slaat zelfstandig...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, januari 2020

Nieuws 20 januari 2020 – Deze nieuwsbrief gaat onder meer over de klankbordgroep Biodiversiteit. Naast de diverse functies waarvoor oppervlaktewater gebru...