Vallei en Veluwe

AWP daagt bestuurskandidaten waterschap Vallei en Veluwe uit tot live debat

Waterschapspartij brengt verkiezingsthema’s zingend onder de aandacht

“De waterschapsverkiezingen dreigen te worden ondergesneeuwd door thema’s als het klimaatakkoord en het kinderpardon.” Dat zegt Ron van Megen, voorzitter van de Algemene Waterschapspartij (AWP) en AWP-lijsttrekker bij waterschap Vallei en Veluwe. De partij wil daarom de grote waterschapsthema’s van de komende verkiezingen middels een lied op de radar van de kiezer te krijgen. “Muziek maakt complexe onderwerpen licht en toegankelijk.” De AWP heeft de belangrijkste waterschapsthema’s daarom ingezongen en daagt tegenkandidaten nu uit om met AWP-lijsttrekkers op lokale radio- en televisiezenders in debat te gaan over die onderwerpen.

Fanny Alofs: “Wat mij bij het inzingen van deze tekst trof was de zin ‘deskundig maar niet politiek’. Dat zou ik zo graag terug willen zien in de wereld van alle andere beleidsmakers.”

Eén van de onderwerpen waar AWP-lijsttrekker Van Megen graag over in debat wil, is de ongelijke verdeling van de waterschapslasten. Binnen het waterschap Vallei en Veluwe brengen huishoudens maar liefst 84 procent van de waterschapsysteemheffing op, zo heeft de AWP becijferd.

“Huishoudens brengen in het waterschap Vallei en Veluwe maar liefst 84 procent van de waterschapsysteemheffing op.”

“Door de klimaatverandering gaan die kosten steeds verder omhoog. We staan voor grote investeringen in waterveiligheid en klimaatadaptatie”, legt Van Megen uit. “Daarom is het belangrijk dat we de lasten eerlijk verdelen over burgers, boeren en bedrijven.” Die laatste twee categorieën zitten volgens Van Megen voor een dubbeltje op de eerste rang. “Dat staat op geen enkele manier in verhouding tot het profijt dat ze hebben van het werk van de waterschappen.”

Openbaar debat

De AWP hoopt dat nu op lokaal niveau stevige openbare debatten worden gevoerd over de kostenverdeling. “Die debatten zijn belangrijk omdat burgers geen weet hebben van hoe oneerlijk de lasten verdeeld zijn”, legt AWP-vicevoorzitter Hans Middendorp uit. “Ze realiseren zich bovendien niet dat de lasten de komende decennia ongetwijfeld heel hard gaan stijgen. We moeten daarom op lokaal niveau gaan praten over hoeveel burgers, bedrijven en boeren profiteren van het werk van hun waterschap en of dat deze ongelijke lastenverdeling nog langer rechtvaardigt.”

“Hoog tijd voor publiek debat over lokale waterschapsthema’s”

Het AWP-verkiezingslied stipt nog tal van andere thema’s aan. “Onze lijsttrekkers willen over al die onderwerpen in debat en ook over onderwerpen die hyperlokaal spelen”, zegt Van Megen. “Waar het nu vooral om gaat, is dat we eens in de publieke arena debatteren over de waterschappen en het werk dat ze doen. Dat werk wordt door klimaatverandering steeds belangrijker. Kiezers moeten in staat gesteld worden om geïnformeerde keuzes te maken. Dat is nu niet het geval.”

Verkiezingslied

Met het verkiezingslied wil de AWP de aandacht vestigen op het werk van de waterschappen en het belang daarvan. De tekst gaat over tal van belangrijke waterthema’s, van waterveiligheid tot milieuthema’s als fosfaten, invasieve exoten, muskusratten en klimaatadaptatie. Het is geschreven door Arie van Beelen en gezongen door Fanny Alofs op de originele melodie van ‘Waterloo Road’. “De melodie schoot me plots te binnen”, vertelt Van Beelen over de totstandkoming. “Als AWP-kandidaat voor het waterschap Aa en Maas, ben ik goed bekend met de grote waterschapsthema’s. De tekst had ik dan ook snel op papier staan.” Die tekst is ook meteen aangeslagen bij Fanny Alofs: “Wat mij bij het inzingen van deze tekst trof was de zin ‘deskundig maar niet politiek’. Dat zou ik zo graag terug willen zien in de wereld van alle andere beleidsmakers.”

Regionale nieuwsmedia

Wat Van Megen en Middendorp betreft, moeten de openbare debatten in aanloop naar de verkiezingen zeker ook over ‘kleinere’ onderwerpen gaan. “Hyperlokale onderwerpen als het al dan niet aanstellen van een muskusrattenvanger of het aanleggen van natuurgebied voor de opslag van water moeten ook onderwerp zijn van publiek debat”, vindt Van Megen. “Daar is ook een mooie taak weggelegd voor de regiojournalistiek”, voegt Middendorp toe. “Het zijn onderwerpen die hun doelgroepen persoonlijk raken, boeren, huishoudens en ondernemers. Het zijn aansprekende regioverhalen, maar hoeveel mensen weten überhaupt dat waterschappen hier beslissingen over nemen?”

Live radio- en televisiedebatten

De AWP hoopt dat de regionale journalistiek in aanloop naar de verkiezingen veel aandacht vestigt op lokale waterschapsthema’s. “We hopen vooral dat kandidaatbestuurders door lokale RTV-zenders worden uitgedaagd om live de degens te kruisen met elkaar”, zegt Middendorp daarover. “Waterschapsbestuurders moeten niet alleen goede bestuurders zijn. Ze moeten ook beschikken over veel kennis van waterbeheer. Laat ze die materiedeskundigheid maar eens etaleren. Stel ze op de proef.”

Wat hebben Suriname en waterschap Vallei en Veluwe gemeen?

Nieuws 7 augustus 2022 – Wat hebben Suriname en waterschap Vallei en Veluwe gemeen? Het antwoord op de vraag wat waterschap Vallei en Veluwe en Surinam...

Extremer weer? Wen er maar aan!

Opinie Extremer weer? Wen er maar aan! Blog van ir. Jos Peters, geschreven t.b.v. een bijeenkomst van AWP Vallei en Veluwe Management Consultant Drinkwater b...

Water van de toekomst vraagt vandaag actie

Nieuws Samen met dijkgraaf Marijn Ornstein presenteert het jeugdbestuur van waterschap Vallei en Veluwe de Jeugdbestuursagenda. De volwassenen in het algemee...

Stop met inkomenspolitiek in het kwijtscheldingsbeleid

Nieuws Stop met inkomenspolitiek in het kwijtscheldingsbeleid 4 juli 2022 – Waterschappen heffen belasting om de kosten te dekken. Waterschap Vallei en...

Geen nieuwe termijn voor Ron van Megen als voorzitter van het AWP-hoofdbestuur

Nieuws Geen nieuwe termijn voor Ron van Megen als voorzitter van het AWP-hoofdbestuur 18 juni 2022 – AWP-hoofdbestuurslid Fokke van Zeijl (rechts op de...

Hillebrand Ehrenburg beëdigd

Nieuws Dijkgraaf Marijn Ornstein feliciteert AWP’er Hillebrand Ehrenburg met zijn beëdiging tot commissielid in het bestuur van waterschap Vallei en V...