Vallei en Veluwe

Ede.Nieuws meldt vandaag dat de AWP bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 als “AWP: niet politiek, wel deskundig” op de kieslijst zal staan. Volgens Ron van Megen geeft de nieuwe naam direct aan waar de AWP voor staat: deskundigheid.

De AWP pleit ervoor dat deskundige en betrokken mensen in het waterschap aan het stuur zitten. Want de waterschapstaken vereisen van de gekozen bestuurder net als bij andere belangrijke maatschappelijk organisaties om kennis van zaken, overzicht en een blik op de toekomst. Waterdeskundigheid is belangrijker dan louter politieke bestuurservaring. De AWP onderscheidt zich hiermee van andere partijen in het waterschapsbestuur. “De AWP is géén opstapje voor beroepspolitici. Wij doen alleen mee met de waterschapsverkiezingen.”, zegt Van Megen.

Klik op de link voor het volledige artikel!

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, oktober 2020

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, OKTOBER 2020   21 oktober 2020 – Woensdag 21 oktober 2020 steunde de Algemene Waterschapspartij (AWP) in ...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2020

Nieuws 4 september 2020 – Het zomerreces is voorbij en op waterbestuurlijk vlak staat weer veel te gebeuren. De coronacrisis is nog niet van de baan. De v...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, april 2020

Nieuws 29 april 2020 – Deze nieuwsbrief gaat over een gevarieerde reeks van onderwerpen. De Regionale Energie Strategieën, het Blauwe OmgevingsProgr...

Waterschap wil bedrijven in financiële nood wel uitstel betaling bieden, maar gezinnen niet

Nieuws 28 april 2020 – Waterschap Vallei en Veluwe vindt een uitstelregeling van waterschapsbelastingen vanwege de coronacrisis voor particulieren nie...

Geen kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie 9 februari 2020 – Vroeg of laat vallen ook de aanslagen waterschapsbelastingen 2020 weer overal op de deurmat. Het waterschap slaat zelfstandig...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, januari 2020

Nieuws 20 januari 2020 – Deze nieuwsbrief gaat onder meer over de klankbordgroep Biodiversiteit. Naast de diverse functies waarvoor oppervlaktewater gebru...