Vallei en Veluwe

AWP niet politiek wel deskundig en Editie NL van RTL4‘AWP niet politiek wel deskundig’ was bij Editie NL van RTL4 in een item over de waterschapsverkiezingen. Waar gaat dat over? De forensen bij het NS station in Amersfoort hadden er niet zo’n beeld van. “WTF Waterschap?” Klik hier om het item te zien.

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2019

Nieuws Internationale samenwerking van waterschappen in Ethiopië. Deze nieuwsbrief gaat over de onderwerpen die afgelopen periode in het Algemeen Bestuur va...

Input van de AWP voor de Bestuursagenda 2019-2023

Nieuws De fracties in het bestuur van waterschap Vallei en Veluwe zijn gevraagd input te leveren voor het traject om tot een bestuursagenda te komen. Ook zij...

Zetelbehoud voor AWP bij waterschap Vallei en Veluwe

Nieuws Vanmiddag 21 maart werd de voorlopige uitslag van de verkiezingen bij waterschap Vallei en Veluwe bekend gemaakt. Maandag 25 maart 2019 volgt de defi...

Algemene WalvisPartij ?

Nieuws AWP maakt zich in alle opzichten sterk voor de waterkwaliteit. Gehoord op een informatiemarkt voor de waterschapsverkiezingen: Algemene Walvispartij....

Vooruitzichten visstand op Veluwe zorgwekkend

Nieuws Aanstaande woensdag zijn de waterschapsverkiezingen. Weet op wie u stemt. Kies bewust. De vispopulaties in veel Nederlandse sprengen en beken herstel...

Bedrijven en boeren zitten voor een dubbeltje op de eerste rang

Nieuws Interessant dat politieke partijen in hun programma voor de waterschapsverkiezingen schrijven dat de waterschapsbelastingen met maximaal de inflatie...