Vallei en Veluwe

Bedrijven en boeren zitten voor een dubbeltje op de eerste rang

AWP

Interessant dat politieke partijen in hun programma voor de waterschapsverkiezingen schrijven dat de waterschapsbelastingen met maximaal de inflatie mogen stijgen. Het is ook verstandig de schuldenlast van het waterschap af te bouwen. Dat scheelt in rentelasten.
‘AWP niet politiek wel deskundig’ vindt dit wel een afleidingsmanoeuvre voor waar het debat over het financiële huishoudboekje van waterschap Vallei en Veluwe zou moeten gaan.

De feiten

Burgers betalen 85% van de 62,5 miljoen euro die dit waterschap jaarlijks aan watersysteemheffing int. Bedrijven en boeren brengen samen 15% op, afgerond is dit 9,5 miljoen euro. De AWP wil daarom net als u weten of het eerlijk is dat de burgers zeven keer zoveel moeten betalen als deze twee categorieën samen? Hebben burgers zoveel meer belang? Hebben bedrijven en boeren geen goed en veilig watersysteem nodig?

Watersysteem

Met de jaarlijkse 62,5 miljoen euro van de watersysteemheffing houdt het waterschap het grondwater en het water in sloten en rivieren op peil en worden de kosten van het beheer en onderhoud van dijken en watergangen betaald. Het waterschap zorgt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, en beheert de natuur in en om het water. Ze doen er alles aan om problemen bij droogte of bovenmatige neerslag te voorkomen.

Geborgden

Van de 30 zetels in het algemeen bestuur zijn 23 zetels voor gekozen kandidaten. De andere zetels zijn ‘geborgd’ voor het bedrijfsleven, landbouw en natuur. Ze worden ingevuld door bestuurders die niet gekozen zijn, maar na sollicitatie benoemd door de Kamer van Koophandel, landbouworganisatie LTO en de terreinbeheerders. Bedrijven en boeren hebben op deze manier sowieso 20% van de stemmen in het algemeen bestuur van dit waterschap. En hebben geen behoefte aan zo’n onderzoek.

Christelijke partijen, Water Lokaal en VVD waren ook tegen

De AWP heeft tot tweemaal toe moties ingediend voor onderzoek naar een eerlijke verdeling over burgers, bedrijven en boeren. De moties hebben het niet gehaald. Ook de christelijke partijen, Water Lokaal en VVD waren tegen. Vreemd? Nee, want bedrijven en boeren zijn bij deze partijen heel goed vertegenwoordigd.

Zo is nooit een meerderheid te krijgen voor een degelijk onderzoek naar een eerlijke lastenverdeling.
Tenzij…, de kiezer op 20 maart 2019 stemt op een partij die wel voor het belang van de inwoners van het waterschap gaat.

Weet op wie u stemt. Kies bewust. Kijk eens op www.AWP.nu

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, oktober 2020

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, OKTOBER 2020   21 oktober 2020 – Woensdag 21 oktober 2020 steunde de Algemene Waterschapspartij (AWP) in ...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2020

Nieuws 4 september 2020 – Het zomerreces is voorbij en op waterbestuurlijk vlak staat weer veel te gebeuren. De coronacrisis is nog niet van de baan. De v...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, april 2020

Nieuws 29 april 2020 – Deze nieuwsbrief gaat over een gevarieerde reeks van onderwerpen. De Regionale Energie Strategieën, het Blauwe OmgevingsProgr...

Waterschap wil bedrijven in financiële nood wel uitstel betaling bieden, maar gezinnen niet

Nieuws 28 april 2020 – Waterschap Vallei en Veluwe vindt een uitstelregeling van waterschapsbelastingen vanwege de coronacrisis voor particulieren nie...

Geen kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie 9 februari 2020 – Vroeg of laat vallen ook de aanslagen waterschapsbelastingen 2020 weer overal op de deurmat. Het waterschap slaat zelfstandig...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, januari 2020

Nieuws 20 januari 2020 – Deze nieuwsbrief gaat onder meer over de klankbordgroep Biodiversiteit. Naast de diverse functies waarvoor oppervlaktewater gebru...