Vallei en Veluwe

Bedrijven en boeren zitten voor een dubbeltje op de eerste rang

AWP

Interessant dat politieke partijen in hun programma voor de waterschapsverkiezingen schrijven dat de waterschapsbelastingen met maximaal de inflatie mogen stijgen. Het is ook verstandig de schuldenlast van het waterschap af te bouwen. Dat scheelt in rentelasten.
‘AWP niet politiek wel deskundig’ vindt dit wel een afleidingsmanoeuvre voor waar het debat over het financiële huishoudboekje van waterschap Vallei en Veluwe zou moeten gaan.

De feiten

Burgers betalen 85% van de 62,5 miljoen euro die dit waterschap jaarlijks aan watersysteemheffing int. Bedrijven en boeren brengen samen 15% op, afgerond is dit 9,5 miljoen euro. De AWP wil daarom net als u weten of het eerlijk is dat de burgers zeven keer zoveel moeten betalen als deze twee categorieën samen? Hebben burgers zoveel meer belang? Hebben bedrijven en boeren geen goed en veilig watersysteem nodig?

Watersysteem

Met de jaarlijkse 62,5 miljoen euro van de watersysteemheffing houdt het waterschap het grondwater en het water in sloten en rivieren op peil en worden de kosten van het beheer en onderhoud van dijken en watergangen betaald. Het waterschap zorgt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, en beheert de natuur in en om het water. Ze doen er alles aan om problemen bij droogte of bovenmatige neerslag te voorkomen.

Geborgden

Van de 30 zetels in het algemeen bestuur zijn 23 zetels voor gekozen kandidaten. De andere zetels zijn ‘geborgd’ voor het bedrijfsleven, landbouw en natuur. Ze worden ingevuld door bestuurders die niet gekozen zijn, maar na sollicitatie benoemd door de Kamer van Koophandel, landbouworganisatie LTO en de terreinbeheerders. Bedrijven en boeren hebben op deze manier sowieso 20% van de stemmen in het algemeen bestuur van dit waterschap. En hebben geen behoefte aan zo’n onderzoek.

Christelijke partijen, Water Lokaal en VVD waren ook tegen

De AWP heeft tot tweemaal toe moties ingediend voor onderzoek naar een eerlijke verdeling over burgers, bedrijven en boeren. De moties hebben het niet gehaald. Ook de christelijke partijen, Water Lokaal en VVD waren tegen. Vreemd? Nee, want bedrijven en boeren zijn bij deze partijen heel goed vertegenwoordigd.

Zo is nooit een meerderheid te krijgen voor een degelijk onderzoek naar een eerlijke lastenverdeling.
Tenzij…, de kiezer op 20 maart 2019 stemt op een partij die wel voor het belang van de inwoners van het waterschap gaat.

Weet op wie u stemt. Kies bewust. Kijk eens op www.AWP.nu

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2019

Nieuws Internationale samenwerking van waterschappen in Ethiopië. Deze nieuwsbrief gaat over de onderwerpen die afgelopen periode in het Algemeen Bestuur va...

Input van de AWP voor de Bestuursagenda 2019-2023

Nieuws De fracties in het bestuur van waterschap Vallei en Veluwe zijn gevraagd input te leveren voor het traject om tot een bestuursagenda te komen. Ook zij...

Zetelbehoud voor AWP bij waterschap Vallei en Veluwe

Nieuws Vanmiddag 21 maart werd de voorlopige uitslag van de verkiezingen bij waterschap Vallei en Veluwe bekend gemaakt. Maandag 25 maart 2019 volgt de defi...

Algemene WalvisPartij ?

Nieuws AWP maakt zich in alle opzichten sterk voor de waterkwaliteit. Gehoord op een informatiemarkt voor de waterschapsverkiezingen: Algemene Walvispartij....

Vooruitzichten visstand op Veluwe zorgwekkend

Nieuws Aanstaande woensdag zijn de waterschapsverkiezingen. Weet op wie u stemt. Kies bewust. De vispopulaties in veel Nederlandse sprengen en beken herstel...

AWP niet politiek wel deskundig en Editie NL van RTL4

Nieuws ‘AWP niet politiek wel deskundig’ was bij Editie NL van RTL4 in een item over de waterschapsverkiezingen. Waar gaat dat over? De forens...