Vallei en Veluwe

Het standpunt van ‘AWP niet politiek wel deskundig’ in 5 thema’s

Ondersteunend aan de stemwijzer voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 komt een stemhulp in de vorm van een video beschikbaar. AWP-lijsttrekker Ron van Megen bij waterschap Vallei en Veluwe gaat daarvoor in het kort in op 5 verschillende thema’s. In dit bericht kun je het alvast nalezen. Dit maakt duidelijk waar AWP voor staat.
Het volledige verkiezingsprogramma van de AWP is hier te lezen.

Water

De AWP gaat voor veiligheid én voor gezond water voor mens en dier, door preventie of door maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van medicijnresten. Zodat u kunt blijven genieten van water en natuur. Overal waar dat kan.

Klimaatverandering

Echt, het klimaat verandert. Het gaat ook harder regenen, vaker langdurige droogte. De zeespiegel stijgt. Rivieren kunnen het water dan moeilijker kwijt. Dijken moeten versterkt. Daarom zijn nu al slimme en vernieuwende maatregelen nodig.

Energie

De waterschappen zijn bijna energie-neutraal maar kunnen meer bieden dan dat. Vanaf nu moet het vooral gaan om het terugwinnen van grondstoffen uit rioolwater. Dát levert maatschappelijke meerwaarde. Duurzaam, hergebruik en kostenbesparing.

Belastingen

Huishoudens betalen nu meer dan acht van de tien euro van de watersysteemheffing. Bedrijven en boeren sámen minder dan twee euro. Is dat eerlijk? De christelijke partijen en de VVD willen dit niet oppakken. De AWP wél.

Taken

Een waterschap gaat volgens de AWP over water: waterzuivering, veiligheid, droogte, wateroverlast, en ook natte natuur. Samenwerking en innovatie drukken de kosten. Daar profiteert ook de Nederlandse economie van.

Waar staat ‘AWP niet politiek wel deskundig’ voor?

‘AWP niet politiek wel deskundig’, is een onafhankelijke landelijke partij met deskundige en betrokken mensen uit alle hoeken van de samenleving. Met respect voor alle belangen werken wij aan een veilige, gezonde en goede toekomst voor iedereen.

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, oktober 2020

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, OKTOBER 2020   21 oktober 2020 – Woensdag 21 oktober 2020 steunde de Algemene Waterschapspartij (AWP) in ...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2020

Nieuws 4 september 2020 – Het zomerreces is voorbij en op waterbestuurlijk vlak staat weer veel te gebeuren. De coronacrisis is nog niet van de baan. De v...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, april 2020

Nieuws 29 april 2020 – Deze nieuwsbrief gaat over een gevarieerde reeks van onderwerpen. De Regionale Energie Strategieën, het Blauwe OmgevingsProgr...

Waterschap wil bedrijven in financiële nood wel uitstel betaling bieden, maar gezinnen niet

Nieuws 28 april 2020 – Waterschap Vallei en Veluwe vindt een uitstelregeling van waterschapsbelastingen vanwege de coronacrisis voor particulieren nie...

Geen kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie 9 februari 2020 – Vroeg of laat vallen ook de aanslagen waterschapsbelastingen 2020 weer overal op de deurmat. Het waterschap slaat zelfstandig...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, januari 2020

Nieuws 20 januari 2020 – Deze nieuwsbrief gaat onder meer over de klankbordgroep Biodiversiteit. Naast de diverse functies waarvoor oppervlaktewater gebru...