Vallei en Veluwe

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, april 2020

29 april 2020 – Deze nieuwsbrief gaat over een gevarieerde reeks van onderwerpen. De Regionale Energie Strategieën, het Blauwe OmgevingsProgramma, de Waterfabriek Wilp, de Schoolbeek in Ugchelen, kwijtschelding van waterschapslasten voor studenten, en de wens van AWP om ook particulieren zo nodig uitstel van betaling te gunnen vanwege de coronacrisis.

De mening van AWP Vallei en Veluwe over dit alles kunt u teruglezen door via deze link naar de pdf van onze nieuwsbrief van april 2020 te openen.

Waterschap wil bedrijven in financiële nood wel uitstel betaling bieden, maar gezinnen niet

Nieuws 28 april 2020 – Waterschap Vallei en Veluwe vindt een uitstelregeling van waterschapsbelastingen vanwege de coronacrisis voor particulieren nie...

Geen kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie 9 februari 2020 – Vroeg of laat vallen ook de aanslagen waterschapsbelastingen 2020 weer overal op de deurmat. Het waterschap slaat zelfstandig...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, januari 2020

Nieuws 20 januari 2020 – Deze nieuwsbrief gaat onder meer over de klankbordgroep Biodiversiteit. Naast de diverse functies waarvoor oppervlaktewater gebru...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, oktober 2019

Nieuws 20 oktober 2019 – Deze nieuwsbrief gaat over het Blauwe Omgevingsprogramma (BOP), de herziening van het waterschapsbelastingstelsel, de financi...

Huishoudens trekken aan het kortste eind

Opinie   10 oktober 2019 –  Bewoners van woningen, eigenaren van bedrijven en de landbouw betalen waterschapsbelasting. Dat is logisch want de k...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2019

Nieuws 1 september 2019 – Deze nieuwsbrief gaat over de onderwerpen die afgelopen periode in het Algemeen Bestuur van waterschap Vallei en Veluwe aan ...