Vallei en Veluwe

NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, AUGUSTUS 2021

31 augustus 2021 – Sinds de vorige nieuwsbrief is er veel gebeurd. De ALV van de landelijke AWP heeft besloten dat AWP ook mee gaat doen aan de verkiezingen van provinciale staten. Deze zijn op dezelfde dag als de waterschapsverkiezingen. De komende keer is op woensdag 15 maart 2023.
Het staat AWP-leden vrij of ze naast het waterschap ook voor de provincie gaan.

De AWP fractie maakte tijdens een mooie wandeling kennis met nieuwe heemraad Henk Veldhuizen. Hij is de opvolger van Dirk-Siert Schoonman die dijkgraaf werd van waterschap Drents Overijsselse Delta. Veldhuizen was al commissielid namens het CDA. Hij is nu heemraad vanuit de fractie Landbouw van de 7 geborgde zetels. De overige 23 leden van het algemeen bestuur worden wel via verkiezingen ingevuld.

Begin juli 2021 kwam de Voorjaarsbrief aan de orde in het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe. De Voorjaarsbrief gaat over de uitgangspunten van de begroting 2022. De AWP vindt het onbegrijpelijk dat een nipte meerderheid van het algemeen bestuur koos voor het temporiseren van de klimaatadaptatie. Tarieven en schuldpositie vinden ze belangrijker. De AWP maakte een andere keuze.  We letten uiteraard op de kosten, maar een goed en veilig waterbeheer staat voorop.

De mening van AWP Vallei en Veluwe over dit alles en meer kunt u teruglezen door via deze link naar de pdf van onze nieuwsbrief van augustus 2021 te openen.

Wat hebben Suriname en waterschap Vallei en Veluwe gemeen?

Nieuws 7 augustus 2022 – Wat hebben Suriname en waterschap Vallei en Veluwe gemeen? Het antwoord op de vraag wat waterschap Vallei en Veluwe en Surinam...

Extremer weer? Wen er maar aan!

Opinie Extremer weer? Wen er maar aan! Blog van ir. Jos Peters, geschreven t.b.v. een bijeenkomst van AWP Vallei en Veluwe Management Consultant Drinkwater b...

Water van de toekomst vraagt vandaag actie

Nieuws Samen met dijkgraaf Marijn Ornstein presenteert het jeugdbestuur van waterschap Vallei en Veluwe de Jeugdbestuursagenda. De volwassenen in het algemee...

Stop met inkomenspolitiek in het kwijtscheldingsbeleid

Nieuws Stop met inkomenspolitiek in het kwijtscheldingsbeleid 4 juli 2022 – Waterschappen heffen belasting om de kosten te dekken. Waterschap Vallei en...

Geen nieuwe termijn voor Ron van Megen als voorzitter van het AWP-hoofdbestuur

Nieuws Geen nieuwe termijn voor Ron van Megen als voorzitter van het AWP-hoofdbestuur 18 juni 2022 – AWP-hoofdbestuurslid Fokke van Zeijl (rechts op de...

Hillebrand Ehrenburg beëdigd

Nieuws Dijkgraaf Marijn Ornstein feliciteert AWP’er Hillebrand Ehrenburg met zijn beëdiging tot commissielid in het bestuur van waterschap Vallei en V...