Vallei en Veluwe

NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, AUGUSTUS 2021

31 augustus 2021 – Sinds de vorige nieuwsbrief is er veel gebeurd. De ALV van de landelijke AWP heeft besloten dat AWP ook mee gaat doen aan de verkiezingen van provinciale staten. Deze zijn op dezelfde dag als de waterschapsverkiezingen. De komende keer is op woensdag 15 maart 2023.
Het staat AWP-leden vrij of ze naast het waterschap ook voor de provincie gaan.

De AWP fractie maakte tijdens een mooie wandeling kennis met nieuwe heemraad Henk Veldhuizen. Hij is de opvolger van Dirk-Siert Schoonman die dijkgraaf werd van waterschap Drents Overijsselse Delta. Veldhuizen was al commissielid namens het CDA. Hij is nu heemraad vanuit de fractie Landbouw van de 7 geborgde zetels. De overige 23 leden van het algemeen bestuur worden wel via verkiezingen ingevuld.

Begin juli 2021 kwam de Voorjaarsbrief aan de orde in het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe. De Voorjaarsbrief gaat over de uitgangspunten van de begroting 2022. De AWP vindt het onbegrijpelijk dat een nipte meerderheid van het algemeen bestuur koos voor het temporiseren van de klimaatadaptatie. Tarieven en schuldpositie vinden ze belangrijker. De AWP maakte een andere keuze.  We letten uiteraard op de kosten, maar een goed en veilig waterbeheer staat voorop.

De mening van AWP Vallei en Veluwe over dit alles en meer kunt u teruglezen door via deze link naar de pdf van onze nieuwsbrief van augustus 2021 te openen.

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, mei 2021

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, MEI 2021 16 mei 2021 – Afgelopen periode heeft het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe minder vergad...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, oktober 2020

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, OKTOBER 2020   21 oktober 2020 – Woensdag 21 oktober 2020 steunde de Algemene Waterschapspartij (AWP) in ...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2020

Nieuws 4 september 2020 – Het zomerreces is voorbij en op waterbestuurlijk vlak staat weer veel te gebeuren. De coronacrisis is nog niet van de baan. De v...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, april 2020

Nieuws 29 april 2020 – Deze nieuwsbrief gaat over een gevarieerde reeks van onderwerpen. De Regionale Energie Strategieën, het Blauwe OmgevingsProgr...

Waterschap wil bedrijven in financiële nood wel uitstel betaling bieden, maar gezinnen niet

Nieuws 28 april 2020 – Waterschap Vallei en Veluwe vindt een uitstelregeling van waterschapsbelastingen vanwege de coronacrisis voor particulieren nie...

Geen kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie 9 februari 2020 – Vroeg of laat vallen ook de aanslagen waterschapsbelastingen 2020 weer overal op de deurmat. Het waterschap slaat zelfstandig...