Vallei en Veluwe

NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, MEI 2021

16 mei 2021 – Afgelopen periode heeft het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe minder vergaderd dan gebruikelijk. Inmiddels is met de installatie van de nieuwe dijkgraaf mevrouw Marijn Ornstein de draad weer opgepakt. In onze nieuwsbrief is een link opgenomen naar een YouTube video van haar installatie.

De nieuwe dijkgraaf houdt van wandelen. Dit deed ze ook met AWP-bestuursleden Ron van Megen en Jacqueline Pol. Een leuke manier om persoonlijk kennis te maken en voor de dijkgraaf een mooie gelegenheid om alvast veel van het waterschap te zien. Heel Corona bestendig bovendien.

In deze nieuwsbrief komen bijna onvermijdelijk de onderwerpen onttrekkingsverboden en grondwater weer aan de orde. De AWP is niet gerust op de ontwikkelingen in de waterschapsbelastingdruk voor huishoudens. Het lijkt erop dat vanwege de Corona situatie nog weer meer van het bedrijfsleven naar de huishoudens wordt doorgeschoven (vanwege minder waterverbruik door bedrijven en waardedaling van commercieel onroerend goed; de grondslagen voor respectievelijk de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing).

De mening van AWP Vallei en Veluwe over dit alles en meer kunt u teruglezen door via deze link naar de pdf van onze nieuwsbrief van mei 2021 te openen.

Ton Bresser beëdigd als lid van het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe namens de AWP

Nieuws Ton Bresser beëdigd als lid van het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe namens de AWP. Ten overstaan van dijkgraaf Marijn Ornstein legde...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, augustus 2021

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, AUGUSTUS 2021 31 augustus 2021 – Sinds de vorige nieuwsbrief is er veel gebeurd. De ALV van de landelijke AWP heef...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, oktober 2020

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, OKTOBER 2020   21 oktober 2020 – Woensdag 21 oktober 2020 steunde de Algemene Waterschapspartij (AWP) in ...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2020

Nieuws 4 september 2020 – Het zomerreces is voorbij en op waterbestuurlijk vlak staat weer veel te gebeuren. De coronacrisis is nog niet van de baan. De v...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, april 2020

Nieuws 29 april 2020 – Deze nieuwsbrief gaat over een gevarieerde reeks van onderwerpen. De Regionale Energie Strategieën, het Blauwe OmgevingsProgr...

Waterschap wil bedrijven in financiële nood wel uitstel betaling bieden, maar gezinnen niet

Nieuws 28 april 2020 – Waterschap Vallei en Veluwe vindt een uitstelregeling van waterschapsbelastingen vanwege de coronacrisis voor particulieren nie...