Vallei en Veluwe

NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, OKTOBER 2020

 

Marijn Ornstein kandidaat dijkgraaf waterschap Vallei en Veluwe (foto Evert van de Worp)21 oktober 2020 – Woensdag 21 oktober 2020 steunde de Algemene Waterschapspartij (AWP) in het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe de aanbeveling van mevrouw Marijn Ornstein voor benoeming door de Kroon. De doorlooptijd van deze procedure is meestal 3 maanden. We mogen mevrouw Ornstein vermoedelijk in januari 2021 formeel welkom heten in het waterschap.

Er waren meer personele ontwikkelingen. Heemraad Dirk Siert Schoonman is dijkgraaf geworden in buurwaterschap Drents Overijsselse Delta. Wij wensen hem veel succes! Schoonman was de wettelijk verplichte dijkgraaf namens de geborgde zetels. De fractie Landbouw (LTO) mocht daarom een nieuw algemeen bestuurslid aantrekken. Dit is Henk Veldhuizen geworden. Veldhuizen was al betrokken bij het bestuur als commissielid van de CDA. Hij is namens de geborgde zetels (bedrijfsleven, natuurterreinen en landbouw) meteen ook heemraad geworden.

Afgelopen periode werkte het bestuur aan zichzelf met een nieuwe opzet van de vergadercyclus en effectief bestuur, maar ook met belangrijke thema’s als de Westdijk bij Spakenburg, overlast door rivierkreeften en bevers, en nieuwe watertechnologie voor de locatie Wilp.

De mening van AWP Vallei en Veluwe over dit alles kunt u teruglezen door via deze link naar de pdf van onze nieuwsbrief van oktober 2020 te openen.

Beter in beeld bij de kiezer

Nieuws AWP Vallei en Veluwe voerde bij de vorige waterschapsverkiezingen onder meer campagne met een mooie graffiti tegenover de Ikea in Amersfoort – 1...

Ton Bresser beëdigd als lid van het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe namens de AWP

Nieuws Ton Bresser beëdigd als lid van het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe namens de AWP. Ten overstaan van dijkgraaf Marijn Ornstein legde...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, augustus 2021

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, AUGUSTUS 2021 31 augustus 2021 – Sinds de vorige nieuwsbrief is er veel gebeurd. De ALV van de landelijke AWP heef...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, mei 2021

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, MEI 2021 16 mei 2021 – Afgelopen periode heeft het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe minder vergad...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2020

Nieuws 4 september 2020 – Het zomerreces is voorbij en op waterbestuurlijk vlak staat weer veel te gebeuren. De coronacrisis is nog niet van de baan. De v...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, april 2020

Nieuws 29 april 2020 – Deze nieuwsbrief gaat over een gevarieerde reeks van onderwerpen. De Regionale Energie Strategieën, het Blauwe OmgevingsProgr...