Vallei en Veluwe

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2020

4 september 2020 – Het zomerreces is voorbij en op waterbestuurlijk vlak staat weer veel te gebeuren. De coronacrisis is nog niet van de baan. De vergaderingen zijn daarom voorlopig nog digitaal.

Heemraad Dirk-Siert Schoonman heeft afscheid genomen en is benoemd tot dijkgraaf in een ander waterschap. Wij vinden het een gemis voor ons waterschap maar wensen Dirk-Siert veel succes. Voor hem komt een vervanger namens LTO in de fractie Landbouw. De fracties Landbouw, Bedrijven en Natuurterreinen mogen samen een nieuwe heemraad aanwijzen. Dat gebeurt niet democratisch, wel wordt draagvlak gepolst. De op deze manier geborgde macht heeft deze periode alle aandacht. In de nieuwsbrief is hier meer over te lezen, maar ook over de waterschapsbelasting, de jaarrekening 2019, waterbewustzijn, de verontreinigde Westdijk bij Spakenburg, en meer.

De mening van AWP Vallei en Veluwe over dit alles kunt u teruglezen door via deze link naar de pdf van onze nieuwsbrief van september 2020 te openen.

Geen nieuwe termijn voor Ron van Megen als voorzitter van het AWP-hoofdbestuur

Nieuws AWP-hoofdbestuurslid Fokke van Zeijl (rechts op de foto) volgde tijdens de ALV op 18 juni 2022 de aftredende Ron van Megen (links op de foto) op als i...

Hillebrand Ehrenburg beëdigd

Nieuws Dijkgraaf Marijn Ornstein feliciteert AWP’er Hillebrand Ehrenburg met zijn beëdiging tot commissielid in het bestuur van waterschap Vallei en V...

Beter in beeld bij de kiezer

Nieuws AWP Vallei en Veluwe voerde bij de vorige waterschapsverkiezingen onder meer campagne met een mooie graffiti tegenover de Ikea in Amersfoort – 1...

Ton Bresser beëdigd als lid van het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe namens de AWP

Nieuws Ton Bresser beëdigd als lid van het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe namens de AWP. Ten overstaan van dijkgraaf Marijn Ornstein legde...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, augustus 2021

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, AUGUSTUS 2021 31 augustus 2021 – Sinds de vorige nieuwsbrief is er veel gebeurd. De ALV van de landelijke AWP heef...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, mei 2021

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, MEI 2021 16 mei 2021 – Afgelopen periode heeft het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe minder vergad...