Vallei en Veluwe

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2020

4 september 2020 – Het zomerreces is voorbij en op waterbestuurlijk vlak staat weer veel te gebeuren. De coronacrisis is nog niet van de baan. De vergaderingen zijn daarom voorlopig nog digitaal.

Heemraad Dirk-Siert Schoonman heeft afscheid genomen en is benoemd tot dijkgraaf in een ander waterschap. Wij vinden het een gemis voor ons waterschap maar wensen Dirk-Siert veel succes. Voor hem komt een vervanger namens LTO in de fractie Landbouw. De fracties Landbouw, Bedrijven en Natuurterreinen mogen samen een nieuwe heemraad aanwijzen. Dat gebeurt niet democratisch, wel wordt draagvlak gepolst. De op deze manier geborgde macht heeft deze periode alle aandacht. In de nieuwsbrief is hier meer over te lezen, maar ook over de waterschapsbelasting, de jaarrekening 2019, waterbewustzijn, de verontreinigde Westdijk bij Spakenburg, en meer.

De mening van AWP Vallei en Veluwe over dit alles kunt u teruglezen door via deze link naar de pdf van onze nieuwsbrief van september 2020 te openen.

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, augustus 2021

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, AUGUSTUS 2021 31 augustus 2021 – Sinds de vorige nieuwsbrief is er veel gebeurd. De ALV van de landelijke AWP heef...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, mei 2021

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, MEI 2021 16 mei 2021 – Afgelopen periode heeft het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe minder vergad...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, oktober 2020

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, OKTOBER 2020   21 oktober 2020 – Woensdag 21 oktober 2020 steunde de Algemene Waterschapspartij (AWP) in ...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, april 2020

Nieuws 29 april 2020 – Deze nieuwsbrief gaat over een gevarieerde reeks van onderwerpen. De Regionale Energie Strategieën, het Blauwe OmgevingsProgr...

Waterschap wil bedrijven in financiële nood wel uitstel betaling bieden, maar gezinnen niet

Nieuws 28 april 2020 – Waterschap Vallei en Veluwe vindt een uitstelregeling van waterschapsbelastingen vanwege de coronacrisis voor particulieren nie...

Geen kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie 9 februari 2020 – Vroeg of laat vallen ook de aanslagen waterschapsbelastingen 2020 weer overal op de deurmat. Het waterschap slaat zelfstandig...