Vallei en Veluwe

De algemene ledenvergadering van de afdeling Vallei en Veluwe van de Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft ir. Ron van Megen benoemd tot lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019. De ledenvergadering nam het advies van de kandidatencommissie unaniem over.

De kersverse in Leusden woonachtige lijsttrekker Van Megen is dankbaar voor het gestelde vertrouwen. “De kieslijst is door de ledenvergadering voor de eerste 21 kandidaten vastgesteld. Waterschapsbestuur vraagt om lokale contacten en kennis. Het is goed om te zien dat we kandidaten uit het hele gebied van waterschap Vallei en Veluwe hebben. Minstens zo belangrijk is dat in ons netwerk lokale maatschappelijke organisaties zitten. Ook in Leusden. Dan weet je nog beter wat er speelt bij de inwoners van dit waterschap. Belangrijk voor onze toekomst!” De AWP-kieslijst zal komende tijd nog verder aangroeien.

Jacqueline Pol (Ugchelen), ir. Ton Bresser (Soest) en ir. Arja Span (Ede) staan als tweede, derde en vierde op de lijst. Samen vormen ze het trio dat de verkiezingscampagne regionaal gezicht gaat geven. “We mogen ons bovendien gelukkig prijzen met een twintiger en dertigers op de kieslijst. In het waterschapsbestuur zie je al genoeg grijs haar”, zegt Van Megen met een lach.

Zie voor een volledig overzicht van de kieslijst onze website (naar boven scrollen).

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, oktober 2020

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, OKTOBER 2020   21 oktober 2020 – Woensdag 21 oktober 2020 steunde de Algemene Waterschapspartij (AWP) in ...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2020

Nieuws 4 september 2020 – Het zomerreces is voorbij en op waterbestuurlijk vlak staat weer veel te gebeuren. De coronacrisis is nog niet van de baan. De v...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, april 2020

Nieuws 29 april 2020 – Deze nieuwsbrief gaat over een gevarieerde reeks van onderwerpen. De Regionale Energie Strategieën, het Blauwe OmgevingsProgr...

Waterschap wil bedrijven in financiële nood wel uitstel betaling bieden, maar gezinnen niet

Nieuws 28 april 2020 – Waterschap Vallei en Veluwe vindt een uitstelregeling van waterschapsbelastingen vanwege de coronacrisis voor particulieren nie...

Geen kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie 9 februari 2020 – Vroeg of laat vallen ook de aanslagen waterschapsbelastingen 2020 weer overal op de deurmat. Het waterschap slaat zelfstandig...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, januari 2020

Nieuws 20 januari 2020 – Deze nieuwsbrief gaat onder meer over de klankbordgroep Biodiversiteit. Naast de diverse functies waarvoor oppervlaktewater gebru...