Vallei en Veluwe

Voor het magazine Waterforum werd Ron van Megen (Lijsttrekker AWP Vallei en Veluwe) gevraagd om zijn mening over de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is een Europese richtlijn voor waterkwaliteit. In de KRW zijn maximale toegestane concentraties vastgesteld voor bepaalde stoffen in oppervlaktewater en in grondwater. Volgens Ron van Megen heeft de KRW veel inzicht gegeven in hoe je werk maakt van gezonde zoetwatersystemen. Hij benadrukt echter wel dat er veel invloeden van buitenaf zijn waar een waterschap geen grip op heeft. Uitspoeling van meststoffen, depositie uit de lucht, stoffen die vanuit de buurlanden worden aangevoerd door rivieren en natuurlijke processen zijn voorbeelden van zaken waar een waterschap maar een beperkte invloed op kan uitoefenen. Als voorbeeld van een natuurlijk proces wordt gegeven dat de richtlijnen voor ammonium, arseen, barium en kobalt in de diepe polders van Flevoland nooit gehaald kunnen. Ron van Megen: “Dat water komt oorspronkelijk uit de Veluwe en heeft daar meer dan 1000 jaar in de grond gezeten. Deze stoffen komen hierin van nature in een verhoogde gehalten voor, daar is weinig aan te doen.”

Ron van Megen vindt daarom dat er meer ruimte moet worden gegeven om af te wijken van de richtlijnen mits hiervoor een goede reden is. Van Megen: “Brussel mag daar de waterschappen in elk geval niet op aanspreken. Er moet meer begrip voor zijn dat het in sommige situaties niet realistisch is de lat zo hoog te leggen. De KRW is te rigide. Het is dan aan de Europese Commissie om deze uitleg te accepteren of niet. Doet zij dat niet, dan is de landelijke politiek aan zet. Om de grensoverschrijdende oorzaken van normoverschrijdingen tegen te gaan, zal zij in Europees verband oplossingen moeten zoeken.” Ron van Megen geeft echter wel duidelijk aan dat volksgezondheid en bescherming van bedreigde soorten een hoofdprioriteit moet zijn. Van Megen: “Op dat vlak zijn geen concessies mogelijk. Indien er niet kan worden voldaan aan de KRW, is een risicoanalyse nodig voor mens, flora en fauna. Niet elke enkelvoudige overschrijding van de KRW is meteen slecht voor de gezondheid. Het is een optelsom. Wel mag daarover geen onduidelijkheid bestaan.”

Wat hebben Suriname en waterschap Vallei en Veluwe gemeen?

Nieuws 7 augustus 2022 – Wat hebben Suriname en waterschap Vallei en Veluwe gemeen? Het antwoord op de vraag wat waterschap Vallei en Veluwe en Surinam...

Extremer weer? Wen er maar aan!

Opinie Extremer weer? Wen er maar aan! Blog van ir. Jos Peters, geschreven t.b.v. een bijeenkomst van AWP Vallei en Veluwe Management Consultant Drinkwater b...

Water van de toekomst vraagt vandaag actie

Nieuws Samen met dijkgraaf Marijn Ornstein presenteert het jeugdbestuur van waterschap Vallei en Veluwe de Jeugdbestuursagenda. De volwassenen in het algemee...

Stop met inkomenspolitiek in het kwijtscheldingsbeleid

Nieuws Stop met inkomenspolitiek in het kwijtscheldingsbeleid 4 juli 2022 – Waterschappen heffen belasting om de kosten te dekken. Waterschap Vallei en...

Geen nieuwe termijn voor Ron van Megen als voorzitter van het AWP-hoofdbestuur

Nieuws Geen nieuwe termijn voor Ron van Megen als voorzitter van het AWP-hoofdbestuur 18 juni 2022 – AWP-hoofdbestuurslid Fokke van Zeijl (rechts op de...

Hillebrand Ehrenburg beëdigd

Nieuws Dijkgraaf Marijn Ornstein feliciteert AWP’er Hillebrand Ehrenburg met zijn beëdiging tot commissielid in het bestuur van waterschap Vallei en V...