Vallei en Veluwe

Ton Bresser beëdigd als lid van het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe namens de AWP.

Ten overstaan van dijkgraaf Marijn Ornstein legde Ton Bresser legt de eed af bij zijn benoeming tot waterschapsbestuurder

16 mei 2022 – Binnen AWP Vallei en Veluwe hebben we te maken met een aantal personele mutaties: Jacqueline pol, Ton Bresser en Hillebrand Ehrenburg. We mogen alle drie van harte feliciteren.

Jacqueline Pol

De gemeenteraadsverkiezingen hebben voor Jacqueline een zetel in de gemeenteraad van Apeldoorn opgeleverd, in de fractie van Lokaal Apeldoorn. Van harte gefeliciteerd Jacqueline!
Formeel is er geen beletsel om de gemeenteraad te combineren met het algemeen bestuur van het waterschap. In de praktijk ligt dat anders. Op maandagavonden zou Jacqueline op 2 verschillende plaatsen moeten zijn.
Jacqueline heeft ervoor gekozen haar plek in het algemeen bestuur op te geven. In de AB-vergadering van 25 april heeft ze al afscheid genomen.
Jacqueline blijft wel lid van AWP en zal beslist een goede ambassadrice van AWP bij Lokaal Apeldoorn en in de raad zijn.

Ton Bresser

Door het vertrek van Jacqueline hebben we een vacature in het algemeen bestuur. De wet schrijft voor dat dan de volgende op de door het centraal stembureau vastgestelde kandidatenlijst aangehouden moet worden om de vacature in te vullen.
Ton Bresser is de volgende op de lijst en heeft toegezegd de vacature in te vullen. Dat is fijn, want met Ton hebben we een zeer ervaren persoon met veel inhoudelijke bagage. Ton is op 16 mei formeel als waterschapsbestuurder geïnstalleerd.
Zijn benoeming is formeel gepubliceerd in het Waterschapsblad.

Hillebrand Ehrenburg

Ton Bresser was gewaardeerd commissielid namens AWP in het waterschapsbestuur. Ton laat op zijn beurt een vacature achter. Ook hiervoor hanteren we de lijstvolgorde.
Arja Span (nummer 4 op de lijst) en Tim van Dijk (nummer 5) gaven beiden om verschillende redenen aan beschikbaar te zijn als het niet anders is. Daarom is Hillebrand Ehrenburg (nummer 6) benaderd.
Hillebrand heeft toegezegd Ton op te volgen als commissielid. Dat is top, want ook Hillebrand brengt veel kennis en ervaring mee.

Al met al blijven we als AWP dus met een sterk team actief in het waterschap.

Geen nieuwe termijn voor Ron van Megen als voorzitter van het AWP-hoofdbestuur

Nieuws AWP-hoofdbestuurslid Fokke van Zeijl (rechts op de foto) volgde tijdens de ALV op 18 juni 2022 de aftredende Ron van Megen (links op de foto) op als i...

Hillebrand Ehrenburg beëdigd

Nieuws Dijkgraaf Marijn Ornstein feliciteert AWP’er Hillebrand Ehrenburg met zijn beëdiging tot commissielid in het bestuur van waterschap Vallei en V...

Beter in beeld bij de kiezer

Nieuws AWP Vallei en Veluwe voerde bij de vorige waterschapsverkiezingen onder meer campagne met een mooie graffiti tegenover de Ikea in Amersfoort – 1...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, augustus 2021

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, AUGUSTUS 2021 31 augustus 2021 – Sinds de vorige nieuwsbrief is er veel gebeurd. De ALV van de landelijke AWP heef...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, mei 2021

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, MEI 2021 16 mei 2021 – Afgelopen periode heeft het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe minder vergad...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, oktober 2020

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, OKTOBER 2020   21 oktober 2020 – Woensdag 21 oktober 2020 steunde de Algemene Waterschapspartij (AWP) in ...