Vallei en Veluwe

In de agrarische vakbladen Agraaf en Vee en Gewas is een interview gepubliceerd met Ron van Megen (Algemene Waterschapspartij) en Roel Kremers (CDA). Het doel van het interview was om te tegenstelling tussen bestuurders en deskundigen te tonen. Roel Kremers was 20 jaar actief in de Gemeente Ede met als portefeuilles economie, sport, sociale zaken en volksgezondheid. Ondanks dat hij weinig kennis had van watervraagstukken, maakte hij  4 jaar geleden de overstap naar de waterschapspolitiek. Ron van Megen is civiel ingenieur van opleiding en werkte voor een internationaal ingenieursbureau en KIWA NV. Hij is tevens sinds 2007 betrokken bij de waterschapspolitiek en is een van de medeoprichters van de Algemene Waterschapspartij.

Volgens Ron van Megen is waterschapspolitiek duidelijk anders dan de politiek van andere bestuurslagen. Ron van Megen: “In het waterschap gaat het om de lange termijnoplossingen en technologische ontwikkeling en niet om de korte termijn. Wat we vaak zien is dat mensen aan het einde van hun bestuurlijke loopbaan als aardigheidje een plekje in het waterschapsbestuur krijgen terwijl deze mensen helemaal geen kennis hebben van water. Zij beweren soms dingen die helemaal niet kunnen.”

Roel Kremers geeft in het interview toe dat hij nauwelijks kennis had van water toen hij in het waterschapsbestuur kwam, maar dat hij wel 20 jaar aan politieke ervaring had. Volgens Roel Kremers is er in het waterschap vooral behoefte aan bestuurlijke ervaring. Roel Kremers: “De boeren hebben al voldoende kennis in huis, maar er is vooral behoefte aan goed bestuur.”

Volgens Ron van Megen stemmen agrarisch ondernemers vooral op andere agrarische ondernemers. De AWP heeft een aantal boeren op de kieslijst staan, maar niet zoveel als bijvoorbeeld de SGP. Toch wilt Ron benadrukken dat boeren meer baat hebben bij het stemmen op mensen met kennis van zaken dan een bestuurder zonder kennis van zaken. Ron van Megen: “Het waterschap is erg belangrijk voor de bedrijfsvoering van agrarisch ondernemers. Ze hebben veel baat bij een goede inrichting van het watersysteem. Boeren moeten gewoon hun werk kunnen doen.”

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, oktober 2020

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, OKTOBER 2020   21 oktober 2020 – Woensdag 21 oktober 2020 steunde de Algemene Waterschapspartij (AWP) in ...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2020

Nieuws 4 september 2020 – Het zomerreces is voorbij en op waterbestuurlijk vlak staat weer veel te gebeuren. De coronacrisis is nog niet van de baan. De v...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, april 2020

Nieuws 29 april 2020 – Deze nieuwsbrief gaat over een gevarieerde reeks van onderwerpen. De Regionale Energie Strategieën, het Blauwe OmgevingsProgr...

Waterschap wil bedrijven in financiële nood wel uitstel betaling bieden, maar gezinnen niet

Nieuws 28 april 2020 – Waterschap Vallei en Veluwe vindt een uitstelregeling van waterschapsbelastingen vanwege de coronacrisis voor particulieren nie...

Geen kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie 9 februari 2020 – Vroeg of laat vallen ook de aanslagen waterschapsbelastingen 2020 weer overal op de deurmat. Het waterschap slaat zelfstandig...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, januari 2020

Nieuws 20 januari 2020 – Deze nieuwsbrief gaat onder meer over de klankbordgroep Biodiversiteit. Naast de diverse functies waarvoor oppervlaktewater gebru...