Vallei en Veluwe

In de agrarische vakbladen Agraaf en Vee en Gewas is een interview gepubliceerd met Ron van Megen (Algemene Waterschapspartij) en Roel Kremers (CDA). Het doel van het interview was om te tegenstelling tussen bestuurders en deskundigen te tonen. Roel Kremers was 20 jaar actief in de Gemeente Ede met als portefeuilles economie, sport, sociale zaken en volksgezondheid. Ondanks dat hij weinig kennis had van watervraagstukken, maakte hij  4 jaar geleden de overstap naar de waterschapspolitiek. Ron van Megen is civiel ingenieur van opleiding en werkte voor een internationaal ingenieursbureau en KIWA NV. Hij is tevens sinds 2007 betrokken bij de waterschapspolitiek en is een van de medeoprichters van de Algemene Waterschapspartij.

Volgens Ron van Megen is waterschapspolitiek duidelijk anders dan de politiek van andere bestuurslagen. Ron van Megen: “In het waterschap gaat het om de lange termijnoplossingen en technologische ontwikkeling en niet om de korte termijn. Wat we vaak zien is dat mensen aan het einde van hun bestuurlijke loopbaan als aardigheidje een plekje in het waterschapsbestuur krijgen terwijl deze mensen helemaal geen kennis hebben van water. Zij beweren soms dingen die helemaal niet kunnen.”

Roel Kremers geeft in het interview toe dat hij nauwelijks kennis had van water toen hij in het waterschapsbestuur kwam, maar dat hij wel 20 jaar aan politieke ervaring had. Volgens Roel Kremers is er in het waterschap vooral behoefte aan bestuurlijke ervaring. Roel Kremers: “De boeren hebben al voldoende kennis in huis, maar er is vooral behoefte aan goed bestuur.”

Volgens Ron van Megen stemmen agrarisch ondernemers vooral op andere agrarische ondernemers. De AWP heeft een aantal boeren op de kieslijst staan, maar niet zoveel als bijvoorbeeld de SGP. Toch wilt Ron benadrukken dat boeren meer baat hebben bij het stemmen op mensen met kennis van zaken dan een bestuurder zonder kennis van zaken. Ron van Megen: “Het waterschap is erg belangrijk voor de bedrijfsvoering van agrarisch ondernemers. Ze hebben veel baat bij een goede inrichting van het watersysteem. Boeren moeten gewoon hun werk kunnen doen.”

Wat hebben Suriname en waterschap Vallei en Veluwe gemeen?

Nieuws 7 augustus 2022 – Wat hebben Suriname en waterschap Vallei en Veluwe gemeen? Het antwoord op de vraag wat waterschap Vallei en Veluwe en Surinam...

Extremer weer? Wen er maar aan!

Opinie Extremer weer? Wen er maar aan! Blog van ir. Jos Peters, geschreven t.b.v. een bijeenkomst van AWP Vallei en Veluwe Management Consultant Drinkwater b...

Water van de toekomst vraagt vandaag actie

Nieuws Samen met dijkgraaf Marijn Ornstein presenteert het jeugdbestuur van waterschap Vallei en Veluwe de Jeugdbestuursagenda. De volwassenen in het algemee...

Stop met inkomenspolitiek in het kwijtscheldingsbeleid

Nieuws Stop met inkomenspolitiek in het kwijtscheldingsbeleid 4 juli 2022 – Waterschappen heffen belasting om de kosten te dekken. Waterschap Vallei en...

Geen nieuwe termijn voor Ron van Megen als voorzitter van het AWP-hoofdbestuur

Nieuws Geen nieuwe termijn voor Ron van Megen als voorzitter van het AWP-hoofdbestuur 18 juni 2022 – AWP-hoofdbestuurslid Fokke van Zeijl (rechts op de...

Hillebrand Ehrenburg beëdigd

Nieuws Dijkgraaf Marijn Ornstein feliciteert AWP’er Hillebrand Ehrenburg met zijn beëdiging tot commissielid in het bestuur van waterschap Vallei en V...