Vallei en Veluwe

Vooruitzichten visstand op Veluwe zorgwekkend

Aanstaande woensdag zijn de waterschapsverkiezingen. Weet op wie u stemt. Kies bewust.

De vispopulaties in veel Nederlandse sprengen en beken herstellen zich nauwelijks van de extreme droogte van afgelopen zomer. Vooral vispopulaties op de hoge zandgronden van het land zijn zwaar getroffen door de droge zomer.

Een landelijke inventarisatie van AWP laat op het eerste gezicht een geruststellend beeld zien. Overal in de beken en sloten staat weer water. Toch is ondanks de natte start van maart het neerslagtekort door de droogte in februari weer opgelopen. Het droogteprobleem is niet onopgemerkt gebleven. In sommige waterschappen wordt zelfs overwogen om per april opnieuw beregeningsverboden in te stellen.

Reddingsoperaties op de Veluwe

Afgelopen zomer is de bovenloop van alle beken op de Veluwe drooggevallen. Hele populaties beekvissen zijn gestorven. Vissoorten als de beekprik en elrits waren al zeldzaam. Waterschap Vallei en Veluwe heeft deze zomer geprobeerd een deel van deze vissen uit droogvallende beken en sprengen te redden. De AWP is sceptisch over die reddingsoperaties. “Er is weinig zicht op of die acties veel hebben opgeleverd. De kans is klein dat een vis zo’n reddingsoperatie überhaupt overleeft. Tot op heden zijn alleen nog algemene soorten en dan ook nog in kleine aantallen terug gezien.”.

Duurzaam herstel

Het ecosysteem kan niet veel van dit soort klappen hebben. Voor de zeldzame populaties is in de eerste plaats duurzaam herstel van de habitat nodig. Dat gaat langzaam. Daarbij is het belangrijk dat de beken niet meer kunnen droogvallen. Dat is vanwege het huidige neerslagtekort een serieus risico. AWP juicht daarom de maatregelen toe die zijn vastgelegd in de Blauwe Omgevingsvisie 2050 (www.BOVI2050.nl) van Waterschap Vallei en Veluwe. De BOVI is een nieuw visie voor het hele waterschapsgebied die uitgewerkt gaat worden in concrete plannen om droogte en wateroverlast aan te pakken. Zo zijn “blauwe motoren” bovenop de Veluwe ingetekend. Die moeten, als het ware, een spons vormen die water vasthoudt in natte perioden en weer afgeeft in tijden van droogte.

De BOVI2050 is vlak voor de waterschapsverkiezingen vastgesteld door het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe. De VVD probeerde het nog wel over de verkiezingen heen te tillen maar kreeg gelukkig geen bijval voor dit uitstel. Het is nu zaak daad bij woord te voegen en aan de slag te gaan voor een duurzame levensvatbaarheid van vis in de Veluwse beken en sprengen.

Weet op wie u stemt. Kies bewust!

Wat hebben Suriname en waterschap Vallei en Veluwe gemeen?

Nieuws 7 augustus 2022 – Wat hebben Suriname en waterschap Vallei en Veluwe gemeen? Het antwoord op de vraag wat waterschap Vallei en Veluwe en Surinam...

Extremer weer? Wen er maar aan!

Opinie Extremer weer? Wen er maar aan! Blog van ir. Jos Peters, geschreven t.b.v. een bijeenkomst van AWP Vallei en Veluwe Management Consultant Drinkwater b...

Water van de toekomst vraagt vandaag actie

Nieuws Samen met dijkgraaf Marijn Ornstein presenteert het jeugdbestuur van waterschap Vallei en Veluwe de Jeugdbestuursagenda. De volwassenen in het algemee...

Stop met inkomenspolitiek in het kwijtscheldingsbeleid

Nieuws Stop met inkomenspolitiek in het kwijtscheldingsbeleid 4 juli 2022 – Waterschappen heffen belasting om de kosten te dekken. Waterschap Vallei en...

Geen nieuwe termijn voor Ron van Megen als voorzitter van het AWP-hoofdbestuur

Nieuws Geen nieuwe termijn voor Ron van Megen als voorzitter van het AWP-hoofdbestuur 18 juni 2022 – AWP-hoofdbestuurslid Fokke van Zeijl (rechts op de...

Hillebrand Ehrenburg beëdigd

Nieuws Dijkgraaf Marijn Ornstein feliciteert AWP’er Hillebrand Ehrenburg met zijn beëdiging tot commissielid in het bestuur van waterschap Vallei en V...