Vallei en Veluwe

Waterschapsverkiezingen. Kies Bewust!

Woensdag 20 maart zijn twee verkiezingen. Is het eigenlijk wel zo vanzelfsprekend bij de waterschapsverkiezingen voor dezelfde partij te kiezen als bij Provinciale Staten?

Iedereen heeft nu de stempassen in huis voor de verkiezingen voor de provincie en het waterschap. Deze zijn op woensdag 20 maart 2019. Beide overheden worden door een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging aangestuurd. Bij de provincie de Provinciale Staten. Bij het waterschap het Algemeen Bestuur. Bij waterschap Vallei en Veluwe worden 23 van de 30 bestuurszetels gekozen. De andere zeven zetels zijn voor het bedrijfsleven, boeren en de natuur. De zeven vertegenwoordigers van deze categorieën hebben gesolliciteerd naar hun benoeming in het bestuur.

Partijen

Vanaf 2008 doen ook politieke partijen mee aan de waterschapsverkiezingen. Er zijn ook partijen die alleen met de waterschapsverkiezingen mee doen. De Algemene Waterschapspartij is zo’n partij. Om klip en klaar duidelijk te maken waar deze partij voor staat, doen ze ditmaal aan de verkiezingen mee onder de naam ‘AWP niet politiek wel deskundig’.

Waar kies je bij een waterschap voor?

Tot de taken van het waterschap behoort het droog houden van het gebied door dijken en het beheer van het waterpeil. Het waterschap zorgt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, controleert de kwaliteit van zwemwater, en beheert de natuur in en om het water. Ze doen er alles aan om problemen bij droogte of bovenmatige neerslag te voorkomen. Een belangrijke taak is de zuivering van rioolwater. Daar zijn kostbare installaties voor nodig. Bij al deze taken moeten keuzes worden gemaakt. Wat is per se nodig, wat doe je extra, welk belang weegt zwaarder en hoe ver kijk je in de tijd vooruit? Daar kunnen partijen behoorlijk in verschillen.

Eerste Kamer

De AWP ziet dat de waterschapsverkiezingen worden ondergesneeuwd door landelijke politieke thema’s als de voor de 18e aangekondigde pensioenacties, energienota van huishoudens, en klimaatspijbelaars. Daar gaat het in de media vooral over bij de politieke partijen. Ook wel begrijpelijk, want het verkiezingsresultaat bij de provincies bepaalt de samenstelling van de Eerste Kamer. Wat een politieke partij hier wil, zegt helaas niets over hoe ze over de belangrijke waterschapsthema’s als waterveiligheid, eerlijke lastenverdeling, droogte en wateroverlast denken.

Stemwijzer

Er zijn nauwelijks waterschapverkiezingsdebatten en er is weinig over de verschillen tussen partijen in de media. Op internet is wel het nodige te vinden. Kies bewust. Kijk maar eens op www.vallei-veluwe.nl/verkiezingen, www.mijnstem.nl of www.AWP.nu.

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, oktober 2020

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, OKTOBER 2020   21 oktober 2020 – Woensdag 21 oktober 2020 steunde de Algemene Waterschapspartij (AWP) in ...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2020

Nieuws 4 september 2020 – Het zomerreces is voorbij en op waterbestuurlijk vlak staat weer veel te gebeuren. De coronacrisis is nog niet van de baan. De v...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, april 2020

Nieuws 29 april 2020 – Deze nieuwsbrief gaat over een gevarieerde reeks van onderwerpen. De Regionale Energie Strategieën, het Blauwe OmgevingsProgr...

Waterschap wil bedrijven in financiële nood wel uitstel betaling bieden, maar gezinnen niet

Nieuws 28 april 2020 – Waterschap Vallei en Veluwe vindt een uitstelregeling van waterschapsbelastingen vanwege de coronacrisis voor particulieren nie...

Geen kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie 9 februari 2020 – Vroeg of laat vallen ook de aanslagen waterschapsbelastingen 2020 weer overal op de deurmat. Het waterschap slaat zelfstandig...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, januari 2020

Nieuws 20 januari 2020 – Deze nieuwsbrief gaat onder meer over de klankbordgroep Biodiversiteit. Naast de diverse functies waarvoor oppervlaktewater gebru...