Vallei en Veluwe

Wereld Paraplu Dag

Geloof het of niet. 10 februari is Wereld Paraplu Dag. De dag is een eerbetoon aan Samuel Fox. Deze Brit ontwierp in 1852 de paraplu zoals wij hem nu kennen. De Algemene Waterschapspartij voelt zich sterk verbonden aan deze dag.

De Algemene Waterschapspartij, de AWP, heeft voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart a.s. als campagnebeeld een oranje paraplu met een kikker gekozen. Daar heeft de AWP heel goede redenen voor.

De oranje paraplu van AWP verwijst naar waterveiligheid en de klimaatverandering.
De kleur staat voor code oranje, en daarmee voor de alertheid van de AWP.
De kikker verbeeldt waterkwaliteit en waternatuur. Vanwege de dunne huid zijn kikkers heel gevoelig voor vervuiling. De kikker luistert naar de naam ‘kWaak (‘ik waak’).
Dit campagnebeeld vat mooi samen waar lijst 8 ‘AWP niet politiek wel deskundig’ op 20 maart bij de verkiezing van het nieuwe algemeen bestuur voor waterschap Vallei en Veluwe voor staat.

Op de Facebook pagina van Algemene Waterschapspartij Nederland worden ter ere van Wereld Paraplu Dag oranje AWP plu’s verloot.

Waterschapspartijen, zoals de AWP, doen alleen aan de waterschapsverkiezingen mee. Dat is de reden dat deze anders dan de politieke partijen veel aandacht aan deze verkiezingen besteden. Dát is in uw belang. Want u wil toch weten waar u op stemt?

Alle inwoners in het gebied van het waterschap Vallei en Veluwe die op 4 februari 2019 18 jaar of ouder zijn mogen voor deze verkiezingen naar de stembus gaan. Ongeacht de nationaliteit mag iedereen stemmen op lijst 8 ‘AWP niet politiek wel deskundig’. De enige eis is dat de inwoner rechtmatig in Nederland verblijft.

Via deze link naar YouTube kunt u samengevat zien en horen waar de AWP voor staat. Het volledige landelijke verkiezingsprogramma is hier te vinden.

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, oktober 2020

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, OKTOBER 2020   21 oktober 2020 – Woensdag 21 oktober 2020 steunde de Algemene Waterschapspartij (AWP) in ...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2020

Nieuws 4 september 2020 – Het zomerreces is voorbij en op waterbestuurlijk vlak staat weer veel te gebeuren. De coronacrisis is nog niet van de baan. De v...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, april 2020

Nieuws 29 april 2020 – Deze nieuwsbrief gaat over een gevarieerde reeks van onderwerpen. De Regionale Energie Strategieën, het Blauwe OmgevingsProgr...

Waterschap wil bedrijven in financiële nood wel uitstel betaling bieden, maar gezinnen niet

Nieuws 28 april 2020 – Waterschap Vallei en Veluwe vindt een uitstelregeling van waterschapsbelastingen vanwege de coronacrisis voor particulieren nie...

Geen kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie 9 februari 2020 – Vroeg of laat vallen ook de aanslagen waterschapsbelastingen 2020 weer overal op de deurmat. Het waterschap slaat zelfstandig...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, januari 2020

Nieuws 20 januari 2020 – Deze nieuwsbrief gaat onder meer over de klankbordgroep Biodiversiteit. Naast de diverse functies waarvoor oppervlaktewater gebru...