Vechtstromen

Alexandra Tempelman

Alexandra Tempelman-Bobbink, 55 jaar. Zeer ingevoerd in het waterschap werk. 15 jaar waterschap Regge en Dinkel en Vechtstromen als beleidsmedewerker, procesmanager, afdelingshoofd en programmaleider met kennis en ervaring op gebied van ecologie & hydrologie, relatiemanagement, bestemmingsplannen, Keur en vergunningverlening, omgevingswetgeving, omgevingsdienst, financiën en onderhoud en beheer watersysteem. Tevens Msc Bodemkunde en 7 jaar assistent onderzoeker bij Wageningen Universiteit en al jaren actief als zelfstandig ondernemer als consulent, coach en trainer.

Ik wil me inzetten voor een mooie beleving van de waterkant en een duurzaam onderhoud van de wateren van het waterschap. En daarbij in het oog houden dat waterproblemen aangepakt worden tegen lage kosten en door samenwerking met andere partijen.