Vechtstromen

Alfons Steggink

Als bestuurder van Dinkelland heb ik mij in de afgelopen jaren 12 jaar ondermeer ingezet om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken, maar dat kun je als gemeente niet alleen. Vandaar ook dat mijn stelling is: Een enkeling is een drenkeling !
Alleen door zo optimaal mogelijk samen te werken in de waterketen met alle betrokkenen kun je iets bereiken. Dit vraagt om optimale samenwerking met en tussen alle overheden.
Ons klimaat is aan het veranderen en niet altijd in de meest positieve zin. Het is nu tijd om daadwerkelijk te laten zien dat het anders kan en moet. Water is de eerste levensbehoefte en is mede daardoor van invloed op onze totale woon – en leefsituatie. Als inwoner betaalt u nog steeds het grootste deel van de waterschapsbelasting . Momenteel zorgt het Waterschap vooral voor droge voeten op het platteland en dat kan en moet anders. Ik wil het Waterschap ook zichtbaar tegenkomen in onze kernen en steden met concrete projecten die worden uitgevoerd.